CHVÁLA ZBERATEĽSTVA

Prezentácia novej publikácie Chvála zberateľstvu (Klenoty Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici)
Miesto konania: Banská Štiavnica, Kammerhof
Dátum konania: streda 19.1.2022
ČAS: 16.00 – 17.30

Pozývame Vás na prezentáciu očakávanej reprezentatívnej publikácie o histórii a cennom zbierkovom fonde Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.
Súčasťou programu bude aj viacero prekvapení.

PROGRAM:
16.00: Flautokruhy (Zuzana Kovárová a jej žiačky)
16.15 – 16.30: Predstavenie publikácie editorkou Adrianou Matejkovou
16.30 – 16.50: Čo sa do publikácie nezmestilo? Komentovaná prezentácia Daniela Harvana vybraných fotografií zo zbierkového fondu múzea
16.50: Prekvapenie z depozitára. Mimoriadna prezentácia cenného zbierkového predmetu.
17.00 – 17.30: Autogramiáda, diskusia

Pozor! Na podujatí bude kniha v predaji za mimoriadnu uvádzaciu cenu 33,- eur (v bežnom predaji je cena knihy od 39,- eur)

Koncom decembra 2021 vydalo Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici reprezentatívnu publikáciu Chvála zberateľstvu: Klenoty Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici v slovensko-anglickej jazykovej mutácii.
Cieľom knihy je prvýkrát v dejinách Slovenského banského múzea, významnej pamäťovej a fondovej inštitúcii v lokalite UNESCO, ucelene predstaviť fenomén múzejníctva v Banskej Štiavnici, zbierkotvornú činnosť – unikátny zbierkový fond múzea slovenskej a zahraničnej verejnosti.
Táto vyše 200 stranová publikácia v 10 kapitolách prostredníctvom pútavých textov predstavuje čitateľom vzácny a rozmanitý múzejný zbierkový fond múzea. Kniha je vizuálne príťažlivá vďaka bohatej obrazovej dokumentácii, nechýbajú bibliografické odkazy na pramenný materiál a odbornú literatúru. Kniha je určená odbornej a širokej verejnosti a všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o históriu, muzeológiu, geológiu, montanistiku, kultúrne a industriálne dedičstvo Slovenska.
Vydanie publikácie bolo podporené prostredníctvom crowdfundingovej kampane na slovenskej platforme StartLab.

Záujemci si môžu publikáciu zakúpiť v obchodíkoch expozícií Slovenského banského múzea alebo objednať na e-mailovej adrese: [email protected]


Miesto konania
Kammerhof, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica