Capalest – Autorské čítanie

Werner Lambersy, Mária Ferenčuhová

Werner Lambersy,belgický básnik s prenikavým zmyslom pre zachytávanie nepredvídateľného,  s istým druhom animálnosti v narábaní s jazykom, v ponorení sa do jazyka a najmä zručnosť, sloboda improvizácie v rytme džezových špirál… Werner pociťuje pod nohami kŕče starého draka planéty…

Mária Ferenčuhováje poetka, prekladateľka a filmová teoretička. Vydala štyri knihy poézie: Skryté titulky 2003, Princíp neistoty, 2008, Ohrozený druh, 2012, a Imunita, 2016. Do slovenčiny preložila romány Philippa Sollersa, Jeana Echenoza, Laurenta Bineta, Alaina Robbe-Grilleta, Alain Mabanckou… Zaujíma sa o rétoriku a poetiku dokumentárnych filmov. Jej texty skúmajú vzťahy medzi dokumentárnym materiálom a básnickými formami.


Miesto konania
ARCHANJEL caffebar, Radničné námestie 10/B, Banská Štiavnica