Capalest – autorské čítanie

účinkuje:

Colette Nys-Mazure. Ladislav Lipscei

„Veľmi vás prosíme, pod obyčajným hľadajte nezvyčajné, pod každodenným nájdite nevysvetliteľné. Nech vás znepokojí akákoľvek obyčajná vec.“ Colette Nys-Mazuresi vzala k srdcu Brechtovu výzvu, pretože v rutine všedných dní sme často neprítomní sami k sebe, hluchí k zázraku, akým je náš život. Colette Nys-Mazure nám vo svojej poézii ponúka tajné pradivo našej existencie.

Volám sa Ladislav Lipcsei a pochádzam z Rimavskej Soboty.  Keď som mal dvadsaťštyri rokov, vydal som básnický debut Svätým mečom a plánujem vydávať ďalšie knihy. Vo svojej tvorbe sa venujem viacerým témam, najmä však vzťahu človeka a Boha, vzťahu posvätného a profánneho.


Miesto konania
Art Cafe, Akademická 327/2, Banská Štiavnica