Capalest – autorské čítanie

autorské čítanie v priestoroch RUIN BAR (Námestie sv. Trojice)

účinkuje: Yves Namur, Katarína Kucbelová

Yves Namur, významný belgický básnik a lekár, nositeľ Ceny Stéphana Mallarmého za básnickú zbierku Smútok figovníka. Je známy svojou systematickou prácou pri podpore a vyhľadávaní literárnych talentov.

Katarína Kucbelová je slovenská poetka. Vydala štyri básnické zbierky. Jej básne vyšli v rôznych antológiách a literárnych časopisoch preložené do pätnástich jazykov, minulý rok jej vyšiel prvý samostatný preklad v Španielsku. Je zakladateľkou najprestížnejšej slovenskej literárnej ceny Anasoft litera, ktorú niekoľko rokov aj viedla, v súčasnosti pracuje v LIC.


Miesto konania
Ruin bar, Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica