Capalest – autorské čítanie

autorské čítanie v nových priestoroch v Banskej Štiavnici – Ruin Bar (Námestie sv. Trojice)

predstaví sa: Michal Tallo, Dana Podracká, Eva Tomkuliaková

Michal Talloje redaktorom časopisu o súčasnom umení a kultúre Vlna, programovým dramaturgom medzinárodného literárneho festivalu Novotvar a koordinátorom súťaže Básne SK/CZ. Knižne debutoval zbierkou Antimita (2016), v roku 2018 mu vyšla druhá básnická kniha Δ. Jeho básne boli preložené do viacerých jazykov a publikované v niekoľkých zahraničných antológiách; ukrajinský preklad zbierky Antimita vyšiel v roku 2018.

Dana Podracká predstavujevslovenskej poézii prúd, orientovaný na filozofujúcu estetiku konfrontácie vlastnej citlivosti vo vzťahu s okolitým svetom. Spája „intelektuálnosť, svet kníh a myšlienok, s priam mystickým prežívaním každodennosti“ (M. Ferenčuhová). Jej ostatnou básnickou zbierkou je kniha Paternoster.

 Eva Tomkuliakovávo svojejdruhej knihe Cudzie slová, ktorá vyšla v roku 2018, experimentuje s viacerými hlasmi – napríklad s hypno­tickým hlasom ovplyvňujúcim vedomie aj nevedomie či s neurotickým hlasom vyskladaným z banálnych konverzácií, ktoré v jednoliatom prúde pôsobia dojmom absolútneho zneistenia a pochybností o povahe skutočnosti.


Miesto konania
Ruin bar, Námestie sv. Trojice 5, Banská Štiavnica