Cap á l´Est

Tento rok sme zmenili smer. Ideme na západ! Vitajte na CAPALOUEST!

Fotka Capalest.

ŠTVRTOK 16. 8. 2018

15.00 Libresso / Babylon jazykov

Ako každý rok v túto hodinu sa stretnete so všetkými jazykmi prítomnými na festivale (tento rok to budú francúzština a slovenčina), započúvate sa do ich zvučnosti a tajomnosti.

Účinkujú: Rút Lichnerová, Anton Hykisch, Juraj Červenák, Ján Gavura, Agda Bavi Pain, Peter Šulej, Mária Ferenčuhová, Michal Habaj, Dana Podracká, Silvia Majerská, Veronika Dianišková, Eva Tomkuliaková, francúzska poetka Linda Maria Baros a francúzsky básnik Guillaume Métayer

17.00 Libresso / Vzdialený nárek za blízkosťou / autorské čítanie

Eva Tomkuliaková, Agda Bavi Pain

Agda Bavi Pain sa zjavuje v širokom kultúrnom priestore – od hudby, cez scenáristku, réžiu, filmovú kritiku až po poéziu a prózu – pod viacerými identitami. Aj v najnovšej básnickej zbierke Pästiarsky list zostáva rebelom s jasným morálnym postojom.

Eva Tomkuliaková si vyhraňuje svoj lyrický priestor, v ktorom s  dávkou irónie, sebairónie a nadhľadu komentuje rôzne názory a konštatuje vlastnú odlišnosť.

19.30 Rytierska sála Starého zámku / Zlaté časy / koncert

účinkujú: Robin Troman, Thierry Meunier


PIATOK 17. 8.

10.00 Grand hotel Matej / Prekladateľský seminár

Zameraný na tvorbu slovenských básnikov, ktorých antológia vyjde pri príležitosti slovenskej účasti na knižnom veľtrhu Livre Paris 2019, kde bude upriamená pozornosť na slovenskú literatúru formátom Bratislava – pozvané mesto. Osobné stretnutia autorov a ich prekladateľov vytvárajú spoločný jazyk.

15.00 Gavalier / Eros z mušle / autorské čítanie

Silvia Majerská, Dana Podracká, Veronika Dianišková

Citovosť, krehkosť, senzuálnosť spojená s imagináciou sa stretáva s kultúrnym a intelektuálnym rozhľadom. Vedomie s podvedomím vo vzájomnej komunikácii s presahmi do mytológie a metafyziky. To všetko ponúkajú básne troch poetiek.

17.00 Art café / Pálenie včiel / autorské čítanie

Linda Baros, Ján Gavura, Guillaume Métayer

Linda Baros – poetka, prekladateľka a vydavateľka, šéfredaktorka medzinárodnej básnickej revue, laureátka a hlavná tajomníčka Apollinairovej ceny – vydala šesť básnických zbierok, jej básne sú preložené do 35 jazykov, preložila 38 kníh.

Guillaume Métayer – básnik, esejista a prekladateľ z maďarčiny a nemčiny, nás svojimi básňami zo zbierky Fúgy/Fugues zavedie do Paríža.

Ján Gavura – básnik, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg sa inšpiruje vo svojej poézii mytológiou, legendami či biblickými textami, príznačné sú preňho motívy silných a súčasne plachých dravcov (kaňa, vlk), ktoré vzbudzujú prirodzený rešpekt, no udržiavajú si odstup a napriek tomu nestrácajú prehľad.

19.30 Rytierska sála Starého zámku / Na polceste tvrdosti / poetické predstavenie

Réžia Michel de Maulne, účinkujú: Magda Vášáryová, Lucia Letková, Peter Šulej, Mária Ferenčuhová, Agda Bavi Pain, Michal Habaj, violoncello Ján Bogdan

V textoch ôsmich básnikov, ktorí vstupovali do poézie v druhej polovici deväťdesiatych rokov, sa strieda nadšenie z nových technológií, cez romanticko-nostalgické ohliadnutia až po záujem o najvšednejšie veci. Každý z ôsmich básnikov (Michal Habaj Katarína Kucbelová, Peter Macsovszky, Agda Bavi Pain, Nóra Ružičková, Martin Solotruk, Peter Šulej), ktorí nachádzajú spoločnú platformu v časopise Vlna a vo vydavateľstve Drewo a srd, je svojskou individualitou s osobitnou poetikou. Antológia z ich tvorby by mala vyjsť vo francúzskom preklade Silvie Majerskej vo vydavateľstve Castor Astral. Niektorí z poetiek a básnikov sa na scéne stretnú s herečkami Magdou Vášáryovou, Luciou Letkovou a hercom Michelom de Maulne.


SOBOTA 18. 8.

10.30 Art café / autorské čítanie

Predstavia sa štiavnickí autori Rút Lichnerová, Anton Hykisch.

Bohatá história slávneho mesta ponúka inšpirácie prozaikom vo viacerých žánroch.

Francúzske texty číta Anne Marie Bélime

O Ceste na Východ

Spojením “tradície” a toho naj súčasnejšieho je festival otvorený pre všetkých, všetkým jazykom, kultúram, vierovyznaniam a všetkým formám prejavu… Festival je miesto, kde Európania objavujú Slovensko a Slovensko objavuje celý svet. … pretože rešpektovanie odlišnosti je tmelom morálky budúcnosti…

Festival Capalest vznikol z iniciatívy spoločnosti divadla, poézie a hudby L’ Athanor podporovanej Ministerstvom kultúry Francúzskej republiky, riaditeľstvom medzinárodných vzťahov, DGLFLF, DRAC Ile-de-France a Asociácie Cap à l´Est, Cesta na východ Slovensko. Tento ročník je organizovaný občianskym združením Capalest, finančne podporovaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, mestom Banská Štiavnica, Banskobystrickým samosprávnym krajom. Spoluorganizátorom festivalu, najmä autorských čítaní, je Literárne informačné centrum Bratislava. Festival spolupracuje so Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici. Ďakujeme predstaviteľom Banskej Štiavnice, Podpolianskemu osvetovému stredisku vo Zvolene, Kaviarni Libresso, Evanjelickej cirkvi a.v., Rímsko-katolíckej cirkvi, Hotelu Grand Matej, Café baru Archanjel a ďalším podnikateľským subjektom a mediálnym partnerom.

Realizátori festivalu:
Prezidenti festivalu: Albert Marenčin a Bernard Noël
Umelecký riaditeľ: Michel de Maulne
Spolupráca na poetickom programe: Literárne informačné centrum, Miroslava Vallová
Association L´Athanor
Administratíva: Lucia Huťanová
Rezervácie a vedenie štábu: Vierka Bartková
Ubytovanie a hostia: Igor Lúčanský
Logistika a stravovanie: Michal Kuchar a Dagmar Zúbková (LIC),
Vedúci techniky: Peter Petrinec

http://www.capalest.com


Miesto konania
Banská Štiavnica, Radničné námestie, Banská Štiavnica