Bez opony: Otis Laubert

OTIS LAUBERT

Galéria Schemnitz

20. 2. 2020, 16:00 hod

 

V moderovanej prezentácii „bez opony | without a curtain”nám kurátor a historik umenia Juraj Čarný predstaví človeka a umelca Otisa Lauberta. Za jeho prítomnosti.

Otis Laubert je jedným z mála pozemšťanov, ktorí sú lovcami aj zberačmi v jednej osobe. Je pútnikom, ktorý celú svoju existenciu cieľavedome a dobrovoľne zasvätil” aj obetoval” umeniu. Je potulným mníchom, ktorý vyhľadáva a obracia duše zabudnutých a nepotrebných predmetov. Posväcuje a pozdvihuje ich banálnu existenciu do vyšších a zároveň hlbších priestorov duchovných hodnôt, elitného sveta myslenia, do sveta umenia. Je básnikom, ktorého “obrazobásne, alebo básňoobrazy” nikdy nezostávajú “len” dielami vizuálneho sveta. Hudobníkom, ktorý “remixuje” dávno zabudnuté melódie nielen do nových cover verzií, ale aj do originálnych symfónii. Otis Laubert je priateľom nomáda Knulpa, je systematik a večný pochybovač, hľadač, cieľavedomý blúdič, provokatér, ale predovšetkým prísny askét.

Otis Laubert transformuje idey dadaizmu, fluxu, neodada, nového realizmu, arte povera do kódovania blízkeho junk artu. Jeho celoživotné koncentrované a systematické úsilie viedlo k vytvoreniu sérií fascinujúco hravých, poetických a kreatívnych diel. Predmety, s ktorými pracuje vo svojej tvorbe sú často za hranicou fyzickej, alebo duchovnej využiteľnosti. Hoci “Farba pleti” nájdených predmetov prirodzene musí zohrávať pri estetickej voľbe svoju rolu, Otis nie je rasistom. Čo ale Otis odmieta posudzovať je “triedny pôvod” predmetov, s ktorými pracuje – všetci / všetky sú si pred ním rovní / rovné.

Otis Laubert patrí k zakladateľskej generácii konceptuálneho umenia v Československu. Počiatky jeho tvorby siahajú do obdobia alternatívneho undergroundového umenia prezentovaného výlučne v neoficiálnych priestoroch mimo kontextu umenia komunistickej štátnej dogmy socialistického realizmu. Patril k aktívnym a živým členom neoficiálnej umeleckej scény. Projekty, ktoré si od 60. rokov systematicky zaznamenával vo svojich diároch dnes postupne realizuje pre lokálne aj medzinárodné výstavy.

Otis Laubert v moderovanej debate s Jurajom Čarným v Galérii SCHEMNITZ predstaví:

  • Legendami opradený ateliér Otisa Lauberta, ktorého návšteva je takmer nemožná.
  • Výhody a nevýhody života umelca v askéze.
  • Príklady kurátorskej spolupráce na projektoch site specific.
  • Miesto ekológie a rasizmu v tvorbe Otisa Lauberta.
  • Múzeum Otisa Lauberta, ktoré malo vzniknúť v Benátkach, aby zaniklo v Bratislave.
  • Ako prekvapenie, niekoľko umeleckých diel, ktoré ešte nikdy nikto nevidel.

Tešíme sa na stretnutie!

Juraj Čarný

Tím Galérie Schemnitz


Miesto konania
Galéria Schemnitz, A. Sládkoviča 2, Banská Štiavnica