Beseda: Záhrada na rozhraní leta a jesene

Beseda s prof. Ing. Ivanom Hričovským, DrSc., s významným slovenským pomológom, autorom kníh o ovocinárstve a záhradníctve. V dome kultúry na Podhorí.


Miesto konania
Podhorie, Podhorie, Podhorie