Beseda s Dianou Mašlejovou

Beseda s detskou spisovateľkou Dianou Mašlejovou

Súčasná detská literatúra v európskom kontexte.

23.2.2019 o 11:00 v Eleuzíne

Diana Mašlejová je autorkou viacerých obľúbených detských kníh. Stratený zajko v Paríži, Kráľovskí agenti, Tajný cirkus, či V modrej izbičke sú oceňované detskými čitateľmi, aj literárnymi kritikmi. Diana miluje písanie, ale rovnako rada sa stretáva aj so svojimi malými čitateľmi. Pravidelne navštevuje školy, aby v rámci svojich vzdelávacích projektov rozvíjala u detí čitateľskú gramotnosť a vzťah k literatúre. Na štiavnickej besede bude s deťmi tvoriť príbeh, odhalí im dvere do autorskej fantázie, bude ich sprevádzať na ceste do literárneho priestoru.

www.almaziastiavnica.sk

Beseda je súčasťou projektu Mesto kultúry 2019, ktorý bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia


Miesto konania
KC Eleuzína, Horná ružová 1, Banská Štiavnica