Beseda: Propaganda európskych fašizmov

V októbri uplynie sto rokov od Mussoliniho pochodu na Rím, momentu, kedy sa fašisti v Taliansku dostávajú k moci, a nový fenomén – fašizmus sa v rôznych mutáciách objavuje v každej európskej krajine. Mussolini sebavedomo vyhlasuje, že 20.storočie bude un secolo fascista, fašistické storočie. O tom aké podoby mal fašizmus v 20.stor, aké formy nadobúda dnes a aké nástroje pre oplyvňovanie verejnej mienky používal a používa dnes budú diskutovať historici Jakub Drábik a Miloslav Szabó.

 

vstup je voľný
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu kultúrne centrum Eleuzína

Miesto konania
KC Eleuzína, Horná ružová 1, Banská Štiavnica