Beseda: Načo sú nám humanitné vedy?

Už ste iste počuli tú známu mantru o zbytočnosti humanitných disciplín, o filozofoch a táraní.. o tom, že na chlieb si z toho “mudrovania” nezamiesime. Vzdelávací systém sa často chápe ako softvér, ktorého poslaním je generovať kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá bude algoritmicky plniť nejaké zadania. “IN” sú informačné technológie, … 7 z 10 najväčších firiem sú IT spoločnosti. Veľa naznačuje, že prírodné vedy sú tou kartou, na ktorú by spoločnosť, ak chce byť úspešnou a bohatou, mala vsadiť. Naozaj? Je to také jednoduché?

Ak sa lepšie pozrieme na profily lídrov a líderiek úspešných spoločností, zistíme, že napríklad líderka YouTube, Susan Wojcicki študovala literatúru a históriu, zakladateľ Pinterestu je absolvent politológie, zakladatelia Airbnb študovali dizajn.. IT gramotnosť je dnes dôležitá, avšak s ohľadom na “user-friendly interface” prostredia v ktorom existujeme, už nie je zásadnou kvalitou. Tou zásadnou kvalitou je dnes práve schopnosť získať odstup, rekontextualizovať, myslieť kriticky a kreatívne.

S našimi hosťami sa budeme rozprávať o význame humanitných vied dnes. Pozvanie prijali: Marek Debnár (UKF v Nitre) a Michal Zvarík (TU v Trnave)

Tešíme sa na Vás.
vstup je voľný.

Projekt Eleuzína z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň jeho hlavným partnerom.


Miesto konania
KC Eleuzína, Horná ružová 1, Banská Štiavnica