Beseda: Miroslav Marcelli – Myslenie v sieti

Pojem “dav” sa zväčša spája s iracionálnym či pudovým správaním. Vo filozofickom diskurze však existuje i termín “chytrý dav”, ktorý postihuje skupinu ako inteligentný fenomén s prirodzeným pnutím k vnútornej samoorganizácii. Spoločnosť, mesto, komunita ako akési maraveniská, v ktorých pôsobia emergentné procesy, ktoré prinášajú riešenia k rodiacim sa problémom bez potreby zásahu “zhora”; organizujú sa bez organizátora, bez architekta, organicky, len procesom vzájomnej interakcie v sieti kontaktov.
O kolektívnej inteligencii, urbanizme, kyberpriestore a mraveniskách sa v komornej atmosfére eleuzínskej “obývačky” porozprávame s profesorom a významným slovenským filozofom – Miroslavom Marcellim.
Tešíme sa na Vás!

vstup je voľný

Esejistický text Miroslava Marcelliho: “Myslenie v sieti” vyšiel v roku 2018 v Kalligrame, v edícii Skica.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.


Miesto konania
KC Eleuzína, Horná ružová 1, Banská Štiavnica