Beseda: Dystópia /J. Malíček & F. Gago/

Dystópia (δυσ- “zlé” a τόπος “miesto”), alebo tiež antiutópia či metautópia je termín pre fiktívnu spoločnosť, ktorá sa vyznačuje jednak zdanlivou, pôvodne zamýšľanou rovnosťou všetkých členov, ale predovšetkým totalitnou formou vlády. Orwell, Čapek, Dick, Atwood, Huxley a mnohí iní autori a autorky sa skrze tento žáner snažia poukázať na rodiace sa spoločenské, ekologické, etické či technologické hrozby. Dystópia sa často charakterizuje dehumanizáciou, tyranskou vládou či enviromentálnou katastrofou, pričom dej sa zväčša odohráva v budúcnosti. Dystópia je dnes čoraz populárnejšia aj vďaka mnohým filmovým spracovaniam.

Pozvanie prijali Juraj Malíček a František Gago

vstup je voľný

Projekt Eleuzína z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.


Miesto konania
KC Eleuzína, Horná ružová 1, Banská Štiavnica