AVESpark a sokoliarske vystúpenie

Dátum otvorenia: júl – august 2022

Čas otvorenia areálu: každý deň  od 10:00 do 17:00 hod

Sokoliarske vystúpenie: každý deň o 14:00 hod

Adresa:
Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
Štiavnické Bane 128
969 81  Štiavnické Bane


Miesto konania
ZŠ a MŠ Maximiliána Hella, Štiavnické Bane 128, Štiavnické Bane