Autorský gitarový recitál – Lukáš Sommer (CZ)

https://www.youtube.com/watch?v=euCjZWWQsXo

Lukáš Sommer je popredná osobnosť mladej skladateľskej generácie. Je autorom orchestrálnej hudby (Koncert pre harfu a orchester, Gala Violin – pre osem huslí a orchester), vokálnej (Missa brevis, muzikál Sindibád) a komornej (Sonáta pre flautu a klavír, Sláčikové kvartety I,II). Špecifikom Sommerovej tvorby je unikátny autorský gitarový recitál, ktorý si nachádza cestu ako na domácich pódiách, tak v zahraničí. V roku 2017 jeho skladba pre komorný orchester La fine del Tempo zvíťazila v mezinárodnej skladateľskej súťaži Concorso Novaro v talianskej Florencii. Jeho hudba sa stále častejšie objavuje na zahraničných pódiách a vzniká na objednávku renomovaných interpretov a súborov – sir Nicholas Daniel, Camerata dei Fiori, Italian Saxophone Quartet, Carlo Jans, Gaia Sokoli ad. V septembri tohoto roku zaznie v premiére opera – oratórium Časoplet, ktorá vznikla ku 100 výročiu založenia republiky.

vstupné : dobrovoľné


Miesto konania
KC Eleuzína, Horná ružová 1, Banská Štiavnica