Autorské čítanie: Michal Tallo / @Eleuzína

Michal Tallo patrí medzi najvýraznejšie talenty súčasnej slovenskej poézie. Koncom minulého roka mu vyšla druhá kniha, básnická novela ∆ (vyd. Vlna), v ktorej sa celý svet stáva metaforou turbulentných ľúbostných vzťahov: počnúc evolúciou živočíšnych druhov až po zánik živých jazykov.
Michal Tallo je takisto koordinátorom československej literárnej súťaže Básne SK/CZ. BÁSNE – literárna súťaž“ležím ako zviera
na boku s prelomeným krkom,
končatinami napodobňujem pohyb:
nohami kráčanie, rukami
balans, celok
má tvoriť sebavedomé vzďaľovanie sa
od teba: skutočný betón
sa lepí k ľavej strane môjho tela,
preberám jeho teplotu, pohnem sa, iba ak
ma ktosi preloží do vysokej buriny: sem
skôr dorazia mravce, sem
cez listy nedovidíš, či
a čo tu predstieram”

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.


Miesto konania
KC Eleuzína, Horná ružová 1, Banská Štiavnica