Autorské čítanie/Beseda: Michal Hvorecký: Trol

Román Trol sa odvíja na pomedzí reality a fikcie. Je sondou do sveta internetových dezinformácií a hejtu, živou diagnózou našej postfaktuálnej spoločnosti. Príbeh dvoch ľudí, ktorí sa zamestnajú v továrni na hlavné správy, nás prenesie do sveta propagandy, v ktorom už dejiny “nepíše víťaz, ale ten, kto chce zvíťaziť.” Román je zábavný, no zároveň desí, pretože sa nás čoraz väčšmi týka. O románe Trol a o fenoméne trolovania, sa budeme zhovárať so spisovateľom a prekladateľom Michalom Hvoreckým. Tešíme sa na Vás!

Vstup je voľný

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.


Miesto konania
KC Eleuzína, Horná ružová 1, Banská Štiavnica