AGORA : Filozofia v diele Shakespeara

V druhom ročníku Agory sa bude hĺbať o dobe alžbetínskej a jej zrejme najvýznamnejšom protagonistovi – Williamovi Shakespearovi, konkrétne o filozofických presahoch jeho diela. Do Štiavnice zavítajú významní shakeaspearologovia – prof. Drábek (University of Hull), doc. Drozd (MUNI), filozofka dr. Renáta Kišoňová (UK) a filozof prof. Andrej Démuth (UK). Podujatia bude moderovať dr. Marcel Šedo. Okrem prednášok a besied sme pre vás pripravili aj dramatizované čítanie v interpretácii herca Petra Kadlečíka ako aj koncert renesančnej hudby: Ars Lachrimarum / Sándor Szászváros – viola da gamba, Csaba Nagy – lutny/ – duo z Maďarska.
Vstup je voľný.
Pia 5.8.2022
16:00 – prednáška: Renáta Kišoňová – Vnímanie tváre
17:00 – čítanie – dramatický vstup (Peter Kadlečík)
17:30 – diskusia /Bol Shakespeare feminista? / Pavel Drábek, David Drozd, Renáta Kišoňová, moderuje Marcel Šeďo/
19:00 – prednáška /Andrej Démuth – Shakespeare a morálne emócie
So 6.8.2022
16:00 – Prednáška: Shakespearovské “theatrum mundi” ako myslenie divadlom
17:00 – čítanie – dramatický vstup (Peter Kadlečík)
17:30 – diskusia – Shakespeare a etika /Pavel Drábek, David Drozd, moderuje Marcel Šeďo/
19:30 – prednáška – Pavel Drábek
21:00 – koncert renesančnej hudby Ars Lachrimarum / Sándor Szászváros – viola da gamba, Csaba Nagy – lutny
Tešíme sa na vás!
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu kultúrne centrum Eleuzína

Miesto konania
KC Eleuzína, Horná ružová 1, Banská Štiavnica