Adventný koncert

Adventný koncert

Účinkuje: Igor Herzog – 13-zborová baroková lutna

Program:

Leopold Silvius Weiss (1687 – 1750)

Ciaccona

Partita g-moll

Prélude – Allemande – Courante – Bourée – Sarabande – Menuet I – Menuet II

(il primo Minuetto da Capo e poi requiescant in pace)

Presto B-Dur

Sonata d-moll

Allemande adagio – Courante – Paysane – Sarabande adagio – Allegro – Menuet

Fantazia a Fuga C-Dur


Miesto konania
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica, Botanická 354/2, Banská Štiavnica