13. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY – WORKSHOPY A PREDNÁŠKY

Pozývame vás na workshopy a prednášky  v rámci 13. Medzinárodných dní klasickej gitarovej hry. Workshopy a predášky každoročne organizuje Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica.

Lektori:

Miriam RODRIGUEZ BRÜLLOVÁ (Slovensko) – klasická gitara

Pedro Mateo GONZÁLEZ (Španielsko) – klasická gitara

Fabrizio FERRARO (Taliansko) – klasická gitara

Miloš SLOBODNÍK (Slovensko) – klasická gitara

Ján KRÁLIK (Slovensko) – kompozícia pre gitaru

Viac: www.huaja.org

Podujatie  podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

 

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica (HUAJA) pôsobí ako súkromná odborná vysoká škola. Poskytuje štúdium v akreditovaných študijných programoch prvého, druhého a tretieho stupňa v odbore Hudobné umenie so zameraním na vážnu a jazzovú hudbu. HUAJA pravidelne realizuje viaceré vzdelávacie, umelecké a vedecké aktivity: Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS; festival Medzinárodné dni klasickej gitarovej hry; Medzinárodné sympózium Jána Albrechta; Medzinárodný seminár: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení.


Miesto konania
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica, Botanická 354/2, Banská Štiavnica