10. august – Deň obetí banských nešťastí na Slovensku

POZVÁNKA NA PIETNE PODUJATIE PRI PRÍLEŽITOSTI PAMÄTNÉHO DŇA SLOVENSKEJ REPUBLIKY “10. august, DEŇ OBETÍ BANSKÝCH NEŠŤASTÍ NA SLOVENSKU”, ktoré sa uskutoční 10. augusta 2022 (pondelok) o 14:30 hod. pred Dedičnou štôlňou Glanzenberg v Banskej Štiavnici.

PROGRAM:
• OTVORENIE
• BANÍCKA HYMNA „ZDAR BOH HORE!“
• BÁSEŇ
• PRÍHOVOR PREDSEDU BANÍCKEHO SPOLKU
• PIESEŇ „HANDLOVSKÉ MAMIČKY“
• PRÍHOVOR PRIMÁTORKY MESTA
• PIESEŇ „BANÍKOVA RUŽA“
• POLOŽENIE VENČEKA KU KRÍŽU A VZDANIE ÚCTY – banícky spolok
• POLOŽENIE KVETOV KU KRÍŽU A VZDANIE ÚCTY – Mesto Banská Štiavnica
• “POŽEHNANIE BANÍKOM”
• BANÍCKA HYMNA „BANÍCKY STAV“
• UKONČENIE

Podujatie sa koná pod záštitou Ing. Richarda Kaňu, predsedu baníckeho spolku a Mgr. Nadeždy Babiakovej, primátorky Banskej Štiavnice.


Miesto konania
Dedičná štôlňa Glanzenberg, Kammerhofská, Banská Štiavnica