Folklórne slávnosti Podhorie

Folklórne slávnosti v amfiteátri obce Podhorie pri Banskej Štiavnici sú plné hudby, tanca a dobrej nálady. Návštevníci, ktorí prídu oblečení v kroji majú vstupné so zľavou.

Tieto slávnosti sú regionálnou prehliadkou folklórnych súborov a skupín, ľudových hudieb, inštrumentalistov, speváckych skupín, sólistov spevákov a tanečníkov detí i dospelých z okresov Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica. Ich poslaním je aktivizovať folklórne kolektívy a jednotlivcov k systematickej práci, konfrontovať výsledky umeleckých úsilí smerujúce k neustálemu oživovaniu a udržiavaniu miestnych kultúrnych tradícií. Osobitná časť festivalu je venovaná vystúpeniu detských folklórnych skupín a súborov. Pričom sa na Folklórnych slávnostiach sa zúčastňuje viac ako 600 účinkujúcich.

Oficiálne stránky organizátorov:
http://www.fspodhorie.sk/