Mikulášsky týždeň (december)

Genius loci Banskej Štiavnice a jej decembrová atmosféra je ten najlepší liek na predvianočný stres veľkých miest. Prechádzka zasneženými malebnými uličkami alebo posedenie v príjemnej spoločnosti pri teplom nápoji, to sú aktivity vyhľadávané čoraz väčším množstvom návštevníkov Štiavnice.

Vianočná atmosféra patrí aj v Banskej Štiavnici k najkrajším. Na príchod Mikuláša sa čaká v Kultúrnom centre pri pútavom programe pre deti, odkiaľ Mikuláš so zástupom detí na koči putuje na Námestie sv. Trojice, kde sa rozsvieti aj vianočný stromček. Peknú mikulášsky program každoročne pripraví aj Základná umelecká škola. Vianočné trhy a stretnutie Mikuláša s deťmi je tradičným podujatím vo väčšine obcí štiavnického regiónu.