Sitno blues

Milovníci dobrej muziky si dozaista nenechajú ujsť jedinečný festival Sitno blues v nádhernom prostredí prírodného amfiteátra nad Počúvadlianskym jazerom pod legendárnym vrchom Sitno. Festival, aj keď má v názve blues, sa programovo venuje rôznym žánrom, vystúpili tu legendy československej popmusic, bluesmani z Ameriky aj pôvodné ľudovky.

Blues, ktorého vývojom vznikali hudobné žánre od R ´n ´R , cez rôzne formy rocku až po súčasnú hudobnú scénu, bol prvým hudobným žánrom, s ktorým sa začala písať históriu Sitno Blues. V priebehu rokov sa programová ponuka podujatia rozšírila a doplnila o world music, rock, pop, folklór, folk, country a iné žánre, čo sa odzrkadlilo na rozšírení diváckej verejnosti o mladú generáciu. Z pôvodne na blues zameraného podujatia sa stalo multižánrové hudobné podujatie s medzinárodnou účasťou účinkujúcich, kde sa snažíme poukazovať na hudobnú históriu, prípadne hľadať spojitosti medzi jednotlivými prezentovanými hudobnými žánrami. Jednoznačne podujatie Sitno Blues je podujatím, ktoré sa stalo neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho diania v Banskoštiavnickom regióne.

Oficiálna stránka festivalu: http://www.sitnoblues.sk/