Schemnitiensis

Schemnitiensis je medzinárodný hudobný festival, ktorý pozostáva z jednotlivých koncertov prevažne počas letnej sezóny. Koncerty vážnej hudby, historickej hudby a jazzu sa konajú buď v sídle akadémie, alebo v rôznych podnikoch Štiavnice. Hlavným organizátorom je Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, spoluorganizátorom OZ Štiavnické múzy.

Koncerty si zachovávajú komorný charakter a každoročne sú na programe koncerty jazzovej hudby, elektroakustickej hudby, vážnej hudby, latino hudby, recitály, či výstavy obrazov alebo jazzový vokálny workshop. Program je bohatý a skrýva v sebe takmer množstvo koncertných podujatí.

http://huaja.org/