Po stopách banských technických pamiatok Štiavnicka

Vydajte sa po stopách banských technických pamiatok štiavnického regiónu a zažite príjemnú poznávaciu turistiku!

Banská Štiavnica je úzko prepojená so svojou bohatou banskou históriou. S rozvojom banskej činnosti vznikali rôzne technické diela, ktoré sa plynutím času transformovali na technické pamiatky. Patria sem huty, stupy, štôlne, tajchy, systém zberných jarkov a pod. Pozývame vás spoznať tieto banské stavby nachádzajúce sa v krásnej okolitej prírode Štiavnicka spolu za účasti lektora z OZ Červená studňa. Nultý ročník poznávacej turistiky je vhodný pre všetky vekové kategórie. Prevedie vás náučným okruhom po jednotlivých dielach na trase okolo Veľkého vodárenského tajchu, Malého vodárenského tajchu, cez Červenú studňu, tajch Ottergrund, Hornú Roveň, tajch Klinger s koncom v Banskej Štiavnici. V prípade nepriaznivého počasia nezabudnite na turistickú obuv a pršiplášť. Odchod je z Trojičného námestia o 9:00 v sobotu 30. novembra.