Nezabudnuté remeslá

Pokračovatelia remeselných tradícií

16. ročník podujatia, na ktorom sa prezentujú tradičné i nové remeslá a techniky na historickom Námestí sv. Trojice v Banskej Štiavnici. V tomto roku sa akcia zamerá na lokálne tradície a ich dnešných pokračovateľov. Chýbať nebude predaj širokého množstva atraktívnych produktov a dobrá zábava v ľudovom duchu v podaní ĽH Muzička, Temperament Cimbal Orchestra a FS Váh z Púchova.

V tomto roku je tradičné štiavnické podujatie Nezabudnuté remeslá zamerané na aktívne zapojenie sa verejnosti do samotnej výroby hand-made výrobkov. 16. ročník podujatia, ktorý sa uskutoční na Námestí sv.Trojice 6. 8. 2016 od 10:00 do 19:00 hod., bude mať podtitul “Pokračovatelia remeselných tradícií“. Cieľom najväčšieho mestského podujatia, prebiehajúceho vždy uprostred turistickej sezóny, je propagácia starých aj nových remesiel. Tento ročník chcú organizátori upriamiť pozornosť na lokálnych remeselníkov a hand-made výrobcov, a to formou ich aktívnej prezentácie so zapájaním verejnosti /praktické ukážky remesiel,alebo tvorivých techník/. V rámci verejnosti máme záujem hlavne o mladšiu generáciu, ktorá stráca kontakt s remeslom. Z hľadiska regionálneho oslovenia samotných remeselníkov sa chceme orientovať na Banskú Štiavnicu a región Hont. Súčasťou podujatia budú vystúpenia folklórnych skupín, ktoré oživia celé námestie slovenskou ľudovou hudbou a tancom. Podujatie sa za 15 rokov svojej existencie rozrástlo a v súčasnosti sa ho každý rok zúčastňuje viac ako 100 remeselníkov, čo je do počtu predajcov –remeselníkov najväčšie podujatie v regióne. Vďaka tomu do Banskej Štiavnice zavíta každý rok veľké množstvo návštevníkov. Veríme, že si aj v tomto roku nájdete čas a prídete podporiť ľudí, pre ktorých je jednou z priorít ich života nežiť pre bohatstvo, ale pre radosť. Radosť rozdávať krásu ukrytú v ručnej práci.

Program podujatia:

  • 10:00-19:00 Remeselný jarmok
  • 12:00-12:30 Temperament cimbal orchestra
  • 13:00-13:30 Temperament cimbal orchestra
  • 13:30-14:00 Muzička
  • 14:30-15:00 Muzička
  • 15:30-16:00 FS Vatra
  • 16:30-17:00 FS Vatra
  • 17:30-18:00 FS Vatra

Nezabudnute remesla 2016 web