Najkrajšia dovolenková fotografia

21. ročník celoslovenskej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby. Vernisáž výstavy súťažných fotografií sa uskutoční 30.11.2018 o 16:00 vo výstavných priestoroch Múzea vo Svätom Antone.

BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom, Múzeum vo Svätom Antone a Mesto Banská Štiavnica Vás srdečne pozývajú na vernisáž a prehliadku súťažných a ocenených fotografií. Najkrajšia dovolenková fotografia bude sprístupnená vo výstavných priestoroch Múzea vo Svätom Antone od 30.11.2018 v čase otváracích hodín.

 

Fotka Najkrajšia dovolenková fotografia.

Organizácia súťaže
Hlavný organizátor: BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
Spoluorganizátori: Múzeum Svätý Anton, Mesto Banská Štiavnica

Termín vernisáže: 30.11. 2018 od 16:00 h.
Trvanie výstavy: 30.11. 2018 – 31.1. 2019
Miesto: Múzeum vo Svätom Antone

Fotka Osveta Žiar.

Charakteristika súťaže
Najkrajšia dovolenková fotografia je celoslovenská súťaž a výstava amatérskej fotografie s medzinárodnou účasťou. V roku2017 sa uskutočnil už 20. ročník. Zámerom projektu je vytvoriť podmienky pre možnosti prezentácie, konfrontácie a inšpirácie pre všetkých amatérskych fotografov z celého Slovenska a zahraničia. Vzdelávať a rozširovať poznanie prostredníctvom súťažných kategórií. Súťaž je určená širokej verejnosti, bez obmedzenia veku (deťom, mládeži a dospelým). Súťaž sa koná každý rok.

Ciele súťaže
Cieľom projektu je verejnou prezentáciou súťažných prác na výstave motivovať záujem širokej verejnosti o fotografické umenie. Súťaž umožňuje rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu a technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Vzbudiť záujem o cestovný ruch, poznávaním zaujímavých miest, pamiatok a udalostí. V neposlednom rade získavať nové poznatky a inšpiráciu prostredníctvom vyhodnocovacieho a rozborového seminára s odborníkmi. Podujatie bude ukončené slávnostným vyhodnotením súťaže na vernisáži výstavy zo súťažných prác za účasti autorov, poroty a pozvaných hostí.

Súťažné kategórie
1. Pamiatky UNESCO vo fotografii
2. Príroda a krajina
3. Múzeá: oživená minulosť – historické budovy, skanzeny, podujatia…
4. Dovolenka dýcha človečinou – reportážne zábery, momentky, ľudia pracujúci v turizme…
5. Môj najkrajší prázdninový zážitok – pre deti a mládež do 16 rokov
6. Čiernobiela fotografia
7. Šport – fotografie športových aktivít počas celého roka
8. Nehmotné kultúrne dedičstvo – stvárnenia, prejavy, ľudová hudba, piesne, tance, hry, slávnostné udalosti a výročia miest a obcí, tradičné remeslo, jarmoky, kultúrno-osvetové podujatia a pod.

Kontakt
BBSK – Pohronské osvetové stredisko
Dukelských hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom
Mgr. Miroslav Hric
tel.: 045/678 13 08, 0908 288 897, e-mail: [email protected]