Náckova Štiavnica, 28.6.

Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici, Mesto Banská Štiavnica, BBSK-Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – pracovisko Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, Železnice Slovenskej republiky, OZ Štokovec vás pozývajú na podujatie Náckova Štiavnica, podujatie sa koná pod záštitou primátorky Banskej Štiavnice Mgr. Nadeždy Babiakovej a je venované pánovi Michalovi Špuntovi.