24 tajchov za 12 dní

V Štiavnických vrchoch bolo na prelome 17. a 18. storočia vybudovaných viac ako 66 tajchov. Dažďovú vodu z okolitých kopcov do nich zbierali jarky, lebo v okolí nebolo dosť vodných tokov. Voda z tajchov poháňala banské čerpadlá, ktoré odčerpávali vodu zatápajúcu hlboké banské štôlne a šachty, stupy, v ktorých sa ruda drtila a hámre v ktorých sa z drte vytavovali drahé kovy. Tento systém bol jedinečný vo svete, pokryl všetky energetické potreby baníctva v období, kde sa používala iba ľudská a konská sila. Štiavnické tajchy harmonicky splývajú s prírodou, až je ťažko veriť, že sú to umelé nádrže. Mnohé z nich sú úplne zabudnuté, niektoré sú zasypané, alebo inak zanikli. Funkčných nádrží je dnes 24 a ľudia pri nich radi oddychujú, piknikujú a rybárčia. V lete je to raj plavcov, v zime korčuliarov. Jarky majú minimálne prevýšenie, slúžia ako nenáročné cyklotrasy. Odporúčame vám výlety k obľúbeným aj k menej známym tajchom. Viac o tajchoch tu: https://www.bstajchy.sk. K tajchom sa dostanete aj na bicykli: https://bajkomktajchom.sk/.


1. deň
4 TAJCHY A ŠTIAVNICA Z NADHĽADU

Štiavnica je veľmi fotogenická, žartom sa hovorí, že tu žije najväčší počet fotografov na kilometer štvorcový. Na to, aby ste ju videli ako na dlani stačí vyšliapať pár metrov. Ponúkame vám tip na 3-4 hodinovú prechádzku (s kúpaním sa predĺži) po štyroch tajchoch a najkrajších výhľadoch na Štiavnicu. Vyberte sa jednoducho námestím sv. Trojice stále hore. Po 15 minútach prídete k Veľkej vodárenskej nádrži. Patrí medzi najstaršie, bola postavená v roku 1500. Voda má neobvyklú tyrkysovú farbu a vraví sa, že lieči. Vodárenská je miestom kde sa domáci idú rýchlo spláchnuť v horúcom letnom dni, miestom vychádzok na jar a na jeseň a v zime miestom romantického korčuľovania, niekedy za svetla sviečok. Pri tajchu je miesto pre oheň. Iba niekoľko metrov povyše, naľavo v lese je Malá vodárenská. Ešte o kúsok vyššie je na malej plošine prameň sv. Jána Nepomuckého, vezmite si do čutory, voda je dobrá. Zvláštne schodisko vedľa prameňa je umelecká inštalácia s názvom Transfer. Už iba kúsok a ste na Červenej studni, kde sa na hrebeni kopca stretávajú cesty z Vyhní a Hodruše-Hámrov. Je tu tretí tajch nášho výletu, sú tu informačné tabule, podľa ktorých sa zorientujete v ponuke náučných chodníkov (vychádzajú odtiaľ tri), peších a cyklotrás. Osviežte sa a pozrite si výstavu v Hájovni, je to veľmi inšpiratívne miesto. V ich Útulni môžete dokonca prenocovať! Z Červenej studne pôjdete po traverze, po trase náučného chodníka Po žile Terézia. Tu sa otvárajú nádherné panoramatické výhľady na mesto aj kráter štiavnickej sopky. Kúsok pred vami je Ottergrund, jeden z najfotogenickejších tajchov, v pozadí je vidieť Kalváriu a na hrádzi sa zvyknú pásť kone. Odtiaľ sa pustite dolu do mesta. Ciest je viac, ale všetky končia v Štiavnici. Dolu ste za 30 min. Alebo pokračujte na tajch Klinger, či vrch Paradajz.

Odporúčaný čas: bez kúpania 4 hodiny..
Ako sa tam dostanem: pešo z centra Banskej Štiavnice, alebo autom z Červenej studne.
Kontakty: http://www.hajovna.eu/


2. deň
POČÚVADLIANSKY TAJCH

Krajinársky veľmi príťažlivý je najväčší, a patrí medzi najkrajšie a najnavštevovanejšie z tajchov. Od jeho brehov sa dá za 1,5 hodiny vystúpiť na legendárne Sitno s rozhľadňou, hradom a výhľadom na kráter štiavnickej sopky a za dobrej viditeľnosti až na Tatry. Dá sa tu kúpať aj s deťmi, člnkovať, najesť aj ubytovať. Počas letných sobôt sa na Terase u Blaškov pečie prasiatko. Je to obľúbené a často navštevované miesto, predsa si zachovalo svoju krásu a romantiku. Ako jediný tajch má až päť hrádzí, hlavná bola až do 19. stor. najvyššou v Európe.

Odporúčaný čas: s výstupom Sitno celodenný výlet.
Ako sa tam dostanem: autom, vytrvalci aj pešo po hrebeni Štiavnických vrchov


3. deň
KLINGER

Predchodcu dnešného tajchu Klinger vyprojektoval a postavil J.K.Hell pred rokom 1760. Poháňal vodočerpacie stroje šácht Žigmund a Ondrej (dnes Banské múzeum v prírode, tzv. skanzen). V roku 1850 nariadilo ministerstvo Viedenskej vlády zriadenie kúpalísk pre „zabezpečenie zdravia a čistoty baníckeho ľudu“. Dopoludnia sa kúpali ženy, popoludní chlapi. Klinger slúži ako obľúbené kúpalisko dodnes, je tu bufet aj prírodná posilňovňa. Pod hrádzou Klingera je na skok banský skanzen, kde môžete za sfárať do bane, alebo sa prejdite na kalváriu na Hornej Rovni.

Odporúčaný čas: s kúpaním a skanzenom celý deň.
Ako sa tam dostanem: zo Štiavnice pešo okolo Klopačky, za piargskou bránou doprava strmším stúpaním, na najbližšej križovatke lesným chodníkom. Autom odbočkou na Hornú roveň z cesty medzi Banskou Štiavnicou a Štiavnickými Baňami.
Kontakty: www.muzeumbs.sk


4. deň
TRI BELIANSKE TAJCHY

Vďaka svojej blízkosti sa dajú vychutnať všetky tri za jeden deň. Beliansky spoločne s Halčianskym tajchom patrili Gerambovej banskej únii, postavili ich ako zásobníky vody na poháňanie stúp v Kozelníckej doline. Generálna rekonštrukcia tajchu prebehla v roku 2001, je obľúbeným prírodným kúpaliskom s výhľadom na Kalváriu. Halčiansky tajch a menšie jazerá v Kysihýbli slúžili na chov rýb a rybolov. Na rybačku je vyhľadávaný dodnes, ale je aj miestom romantického kúpania osamote. Ak túžite po oddychu a pokoji, zájdite si na Halču, vďaka odľahlejšej polohe je v závetrí záujmu verejnosti.
Goldfusský tajch leží poniže Belianskeho. Ide o menší z dvojice Goldfusských tajchov, Veľký Goldfusský tajch zanikol už pred viac ako 100 rokmi.

Odporúčaný čas: s kúpaním celý deň.
Ako sa tam dostanem: na Beliansky pešo z lúk pod štiavnickou Kalváriou, paralelne s hlavnou cestou. K Halčianskemu autom z Banskej Belej.


5. deň
HORNÝ A DOLNÝ HODRUŠSKÝ TAJCH

Horný hodrušský tajch existuje aspoň 400 rokov. Voda z neho poháňala stále viac zariadení, okrem čerpacích a stúp, ktoré rudu drtili a premývali, poháňala aj dúchacie mechy pecí piatich hodrušských hút. K obnove tajchu prišlo v súvislosti s výstavbou lyžiarskeho rezortu. Po odstránení zeminy sa opäť v plnej kráse zaskvelo pôvodné (z roku 1834) precízne vyloženie hrádze kameňom. Pri brehu tajchu stojí hotel Salamandra.
Pri prietrži mračien v roku 1960 došlo na oboch už nepoužívaných hodrušských tajchoch k preliatiu hrádze. Tak sa začala nejedna katastrofa, keď pretekajúca voda vymlela do hrádze ryhu, oslabila ju a tlak vody ju prerazil. Len vďaka tomu, že voda už nepribúdala, hrádza vydržala a nedošlo ku pohrome, ktorá by mala fatálne následky pre Hodrušskú dolinu, domy aj ľudí. Dolný hodrušský tajch má pôsobivú filmársku atmosféru vďaka peknej prírode poprerastanej skalnými masívmi. Romantické miesto má však smolu na technické havárie, v súčasnosti je vypustený. Ak ste však v okolí, pozrite si Banskú Hodrušu, alebo prales Kašivárová. V doline je tiež veľa horských cyklotrás, pri zjazdovke je flow trail Helligon.

Odporúčaný čas: pol dňa.
Ako sa tam dostanem: autom.


6. deň
BAKOMI, VINDŠACHTA, EVIČKA A KRECHSENGRUND

Koncentrácia tajchov v Štiavnických Baniach pripomína, že v polovici 18. storočia boli srdcom celého štiavnického vodoenergetického systému. Nájdete tu väčšie tajchy ako Vindšachta, Veľkú a Malú Richňavu, komornejšiu Evičku a romantický tajch Bakomi. Evička spolu s Vindšachtským tajchom boli zásobníkom energie pre kedysi veľmi slávnu a bohatú Bieber štôlňu, pre svoju výdatnosť nazývanú aj Matka Všetkých baní. Práve v tejto bani bol v roku 1629 odskúšaný prvý zdokumentovaný banský odstrel na svete. Pri tajchu Vindšachta, ktorý má plytšie brehy vhodné na kúpanie s deťmi, nájdete člnky, občerstvenie aj reštauráciu. Tajch Bakomi mával od vybudovania problémy s tesnosťou hrádze, aj dnes býva pre úniky vody napĺňaný len do polovičky. Aj to však stačí na idylické kúpanie v lone prírody. Pri krásnom, lesom obklopenom tajchu Evička si zase užijete samotu. Malý tajch Krechsengrund, zvaný tiež Tajšok, je najvyššie položený (730 m. n. m.) zo skupiny piargskych vodných nádrží. Ak vás zaujali tajchy a banícke dedičstvo, môžete sa prejsť po Piargskom chodníku, začína sa pri budove obecného úradu oproti kostolu na hlavnej ceste.Trasu o dĺžke 5,3 km prejdete za 2 – 3 hodiny.

Odporúčaný čas: s kúpaním celý deň.
Ako sa tam dostanem: autom, zaparkujte pri Vindšachte, bicyklom po trasách bajkomktajchom.sk.
Kontakty: www.obecstiavnickebane.sk


7. deň
KOLPAŠSKÝ TAJCH

Kolpachy je starý názov Banského Studenca. Malý a Veľký kolpašský tajch sa na rekreáciu používa oddávna, pre jeho slnečnosť, veľkú plochu a mierny sklon brehu. Počas socializmu okolo Kolpách postavili podnikové aj súkromné chaty. Je to jeden z najnavštevovanejších tajchov a obľúbená destinácia cykloturistov. Pri hrádzi je bufet.

Odporúčaný čas: s kúpaním celý deň.
Ako sa tam dostanem: autom, bicyklom asfaltkou zo Štiavnice. Z okruhu odbočte doprava kúsok nad Lídlom.


8. deň
MALÁ A VEĽKÁ RICHŇAVA

Pôvodne bola postavená len jedna nádrž na ktorej dňa 9. júla 1740 pracovalo až 5 283 ľudí. Nakoľko však zo severozápadnej strany hrádze presakovala voda, bola pôvodná nádrž rozdelená jednou priečnou hrádzou na jednu väčšiu (Veľká Richňava) a na jednu menšiu vodnú nádrž (Malá Richňava). Okolo oboch slnečných tajchov sú postavené chaty, občerstvíte sa v bufete.

Odporúčaný čas: pol dňa.
Ako sa tam dostanem: autom, bicyklom po trasách www.bajkomktajchom.sk.


9. deň
ROZGRUND A BANČIANSKY TAJCH

Pôvodne bola postavená len jedna nádrž na ktorej dňa 9. júla 1740 pracovalo až 5 283 ľudí. Nakoľko však zo severozápadnej strany hrádze presakovala voda, bola pôvodná nádrž rozdelená jednou priečnou hrádzou na jednu väčšiu (Veľká Richňava) a na jednu menšiu vodnú nádrž (Malá Richňava). Okolo oboch slnečných tajchov sú postavené chaty, občerstvíte sa v bufete. 111 rokov držal Rozgrund svetové prvenstvo v strmosti hrádze. Tajch nemal bezpečnostný prepad proti prietržiam mračien a vytrvalým dažďom. Hrádza sa pretrhla pri povodni v roku 1977 a voda vletela do obce. Našťastie nešlo o veľký objem vody a neprišlo k úmrtiu. Dnes je tajch zrekonštruovaný ale kúpači doň nemajú prístup – slúži ako zdroj pitnej vody pre Štiavnicu. Naopak na menší tajch v prastarej baníckej osade Banky znalci kúpania v prírode nedajú dopustiť. Prírodné prostredie okolia tajchu je očarujúce.

Odporúčaný čas: pol dňa.
Ako sa tam dostanem: autom, pri oboch tajchoch sa dá parkovať


10. deň
KOPANICKÝ-MODERŠTÔLNIARSKY TAJCH

Kopanice sú stará banícka a uhliarska obec nad Banskou Hodrušou s evanjelickým a katolíckym kostolom, a povrchovými dobývkami na vrchu Banište. Kopanický, alebo Moderštôlňanský tajch bol postavený na mieste, kde sú len slabé prítoky, tajch má preto najrozsiahlejší systém zberných jarkov zo všetkých Hodrušských tajchov. V roku 1997 bol opravený a hrádza po oprave získala pôvodné parametre. Aj tento očarujúci tajch je tajným tipom, slúži na rekreačné účely najmä chalupárom a miestnym obyvateľom. Ľahko sa k nemu dostanete aj na bicykloch po trase Kopanickej osmičky. Pri parkovisku je svojrázny malý skanzen, ktorý tam zriadili majitelia blízkej chaty.

Odporúčaný čas: pol dňa.
Ako sa tam dostanem: autom


11. deň
LIEČIVÉ PRAMENE

Na cestách po regióne natrafíte na niekoľko prameňov, kde si domáci chodia nabrať vodu. Preto si na výlet radšej zoberte fľašu. Prameň sv. Jána Nepomuckého leží pár krokov od Červenej studne. Kvalitu vody stráži socha svätca. Prameň Samaritánka leží na pravej strane medzi Sv. Antonom a Prenčovom, voda má vynikajúcu chuť a domáci jej pripisujú zázračné liečivé účinky. Preto tu aj kedysi dávno postavili malú kaplnku. Ladienka je ťažšie dostupná, leží pod Kamenným morom vo Vyhniach. Po celý rok má stabilnú teplotu 4 ℃. Používali ju v miestnych kúpeľoch.


12. deň
TERMÁLNA VODA

Tajchy sú hlboké, mnohé sú obklopené lesmi a slniečko ich neprehreje. Ak vyhľadávate termálnu vodu, aj tej je tu dostatok. Vo Vodnom raji vo Vyhniach je aj v lete otvorený výplavový bazén s vodou 36 ℃. Luxusný wellness s množstvom rôznych saun nájdete v hoteloch Sitno a Termál, tiež vo Vyhniach. Sklené Teplice sú známe kúpeľom v prirodzenej jaskynke Parenici, voda tam má až 42 ℃.