Koncert: Intermezzo

Dovoľte aby sme vás v mene programovej rady Mesta kultúry 2019 srdečne pozvali na výnimočný koncert klasickej hudby, ktorý sa uskutoční už túto sobotu 16.3.2019 o 19:00 v sále Kultúrneho centra Banská Štiavnica, Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica.

Prijmite tento koncert ako darček pre nás všetkých (nie len) Štiavničanov, milovníkov kultúry a kvalitného umenia. Koncert je zo série koncertov vážnej hudby pod názvom Komorné koncerty v Banskej Štiavnici. Ensemble Ricercata predstavuje hudbu klasikov i menej známych autorov.

VSTUPNÉ NA PODUJATIE JE DOBROVOĽNÉ

Šírte túto správu ďalej a vezmite so sebou v sobotu večer na kultúru aj svojich rodinných príslušníkov, bližších či vzdialenejších príbuzných.

Nech žije Almázia Štiavnica, Mesto kultúry 2019!


Súbor Ensemble Ricercata prispel k obohateniu hudobného života v Banskej Štiavnici v rámci Mesta kultúry 2019 už dvoma koncertami, ktoré sa konali v priebehu januára a februára na Základnej umeleckej škole v Banskej Štiavnici. Priniesli hudbu Mauricea Ravela, GyörgyhoKurtága a Tomáša Boroša v podaní významných slovenských interpretov združených okolo Ivana Šillera, klaviristu a umeleckého vedúceho súboru. 

Tretí, záverečný koncert cyklu Komorné koncerty v Banskej Štiavnici s názvom Intermezzo sa uskutoční dňa 16. 3. 2019 o 19.00 hod. v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici. Na koncerte účinkujú Helga Varga Bach (soprán), Ronald Šebesta (klarinet), Milan Paľa (viola)Ivan Šiller (umelecký vedúci, klavír). Program koncertu je zostavený z piesňovej tvorby romantických skladateľov Johanessa Brahmsa, Felixa Mendelssohna-Bartholdyho, Franza Schuberta, Clary Schumann a Roberta Schumanna.

Ivan Šiller o dramaturgii koncertu: „Zaznie piesňová tvorba, ktorá sa bežne nehráva. Asi najznámejšou skladbou je Schubertova pieseň Pastier na skale, ktorá je zaujímavá v tým, že je kombináciou komornej hudby a árie. Bola písaná pre opernú speváčku, ktorá si želala, aby sa cez ňu mohla prejaviť jej virtuozita a zároveň aby táto skladba vyznievala vo veľkých priestoroch. Je to však komorná hudba , pieseň, a nesie v sebe intimitu. Voľba klarinetu ako ďalšieho nástroja je taktiež veľmi pozoruhodná“.

Ensemble Ricercata bol v rokoch 2014 – 2015 rezidenčným súborom Rádia Devín. Vznikol z akútnej potreby zaznamenávať, sprístupňovať a popularizovať domácu i svetovú súčasnú komornú tvorbu formou atraktívnych koncertných dramaturgií. Počas tohto obdobia realizoval vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu pravidelné koncerty s mottom „Stretneme sa na pódiu“, vyjadrujúcim netradičnú možnosť blízkeho kontaktu interpretov a publika. Zneli na nich predovšetkým diela slovenských skladateľov (Juraj Pospíšil, Ilja Zeljenka, Juraj Beneš, Vladimír Bokes, Juraj Hatrík, Ivan Parík, Tadeáš Salva, Július Kowalski, Viera Janárčeková, Peter Machajdík, Iris Szeghy, Jana Kmiťová, Petra Bachratá, Tomáš Boroš, Lukáš Borzík, Peter Dan Ferenčík, Želislava Sojak Subotić, Matej Sloboda, Miroslav Tóth a i.), ale tiež tvorba európskych a amerických autorov (Leoš Janáček, György Ligeti, Iannis Xenakis, Ivan Vyšnegradskij, Charles Ives, Philip Glass, Steve Reich, György Kurtág). Projekt Rezidenčný súbor Rádia Devín – Ensemble Ricercata bol v roku 2015 nominovaný na cenu Radio_Head Award v kategórii „Hudobný počin roka 2014“.

Koncertu predchádza sprievodné podujatie s názvom InMusic Talks. 15. marca o 19:00 v Art Café sa bude Matúš Bišťan rozprávať s interpretmi koncertu nielen o hudbe.

Zdroj: www.music-zone.eu

Program:

Felix Mendelssohn-Bartholdy:
3 Gesänge für eine Singstimme mit Klavierbegleitung, Op. 84 (1831 – 39):
No. 1, Da lieg’ ich unter den Bäumen

6 Gesänge für eine Singstimme mit Klavierbegleitung, Op. 19a (1830 – 34):
No. 4, Neue Liebe: In dem Mondenschein im Walde

6 Gesänge für eine Singstimme mit Klavierbegleitung, Op. 99 (1841 – 45):
No. 4, Das Schiffl ein: Ein Schiffl ein ziehet leise

12 Gesänge für eine Singstimme mit Klavierbegleitung, Op. 8 (1824 – 28):
No. 8, Hexenlied. Andres Maienlied: Die Schwalbe fliegt

Clara Schumann:
Drei Romanzen, op.22, für Violine und Klavier (1853):
Andante molto
Allegretto
Leidenschaftlich schnell

Robert Schumann:
Drei Fantasiestücke, op. 73, für Klarinette und Klavier (1849):
Zart und mit Ausdrück
Lebhaft, Leicht
Rasch und mit Feuer

Johannes Brahms:
Zwei Gesänge für eine Altstimme, Viola und Klavier, Op. 91 (1863 – 64):
No. 2, Geistliches Wiegenlied

Drei Intermezzi für Klavier, Op. 117 (1892):
No. 1, Andante moderato

Zwei Gesänge für eine Altstimme, Viola und Klavier, Op. 91 (1884):
No. 1, Gestillte Sehnsucht

Franz Schubert:
Der Hirt auf dem Felsen, D. 965 (1828)

hlavný organizátor: InMusic, o. z.
spoluorganizátor: Almazia
hlavný partner: Fond na podporu umenia
partner: Mesto Banská Štiavnica, ZUŠ Banská Štiavnica, Art Café, ISCM – slovenská sekcia
mediálni partneri: Štiavnické noviny, Región Štiavnica

Fb udalosť.