JESENNÁ GRUNTOVAČKA

KRAJSKÁ JESENNÁ GRUNTOVAČKA 2019: OOCR Región Štiavnica spoločne s ostatnými oblastnými organizáciami cestovného ruchu nášho kraja organizuje pri príležitosti World cleanup day (21.9.2019) Jesennú gruntovačku v Banskobystrickom kraji.

Cieľom tohto podujatia, do ktorého sa zapája 157 krajín, je upratať a vyčistiť od odpadkov celý svet. My v OOCR sa pripájame k tejto výzve. Upratovať sa bude okolie Nového zámku, trasa náučného chodníka Glanzenberg a cesta k tajchu na Klinger po letnej turistickej sezóne. Stretávame sa na viacerých lokalitách zhodne- v piatok 20.9.2019 o 9tej hodine. So žiakmi a pedagógmi ZŠ Bakomi  sa stretávame  pri Novom zámku, kde nás príde podporiť aj Erik Forgáč s OZ Up-down syndrom spolu s rodičmi a deťmi so zdravotným znevýhodnením. So žiakmi a pedagógmi Gymnázia Andreja Kmeťa sa schádzame pod Piargskou bránou a s účastníkmi z Katolíckej spojenej školy sv. Františka Assiského pred SPŠ S. Mikovínyho. Do podujatia sa snažíme zapojiť prioritne deti a mládež, aby sa naučili, že odpadky patria do koša a nie do lesa. Ak máte chuť pripojiť sa, viete kde sa stretávame. Do tohto krásneho projektu sa môžete zapojiť všetci či už organizovane, alebo individuálne napr. uprataním okolia vášho domu, ulice, sídliska a pod. Urobíte dobrý skutok pre náš spoločný domov- planétu Zem.


Pripojte sa ku nám! Aj my v OOCR Banská Štiavnica sa zapájame k celosvetovej výzve pri príležitosti World Cleanup Day, do ktorej sa zapája 157 krajín a 18 miliónov dobrovoľníkov. Upratovať sa bude:

1. okolie Nového zámku,
2. trasa náučného chodníka Glanzenberg,
3. cesta k tajchu na Klinger po letnej turistickej sezóne.

Stretávame sa na viacerých lokalitách zhodne: 20.9.2019 o 9:00 hod. nasledovne:
1. So žiakmi a pedagógmi ZŠ Bakomi sa stretávame pri Novom zámku, kde nás príde podporiť aj Erik Forgáč s OZ Up-down syndrom spolu s rodičmi a deťmi so zdravotným znevýhodnením.
2. So žiakmi a pedagógmi Gymnázia Andreja Kmeťa sa schádzame pod Piargskou bránou.
3.  S účastníkmi z Katolíckej spojenej školy sv. Františka Assiského pred SPŠ S. Mikovíniho.

Ak máte chuť pripojiť sa, viete kde sa stretávame 🙂

Do tohto krásneho projektu sa môžete zapojiť všetci či už organizovane, alebo individuálne napr. uprataním okolia vášho domu, ulice, sídliska a pod.
#goinggreen #gruntovacka #zahoramizadolami #banskobystrickykraj #worldcleanupday