051 – Hodruša – Hámre – baňa Všechsvätých – prostredná štôlňa – Lubomír Lužina – 13.03.11