Kiállítás a Kálvárián és a Menedék kálvária

A szakrális építmények egyedi komplexumát a selmecbányai barokk stílusú Kálvária képviseli. A „Scharfenberg“ (Éles csúcs) vulkanikus eredetű domb tetején áll. A dombon, vulkán közepén való elhelyezkedésének köszönhetően Selmecbánya dominánsa és Közé-Európa legszebb barokk építményei közé tartozik.

A Kálvária három templomból, tizenkilenc kápolnából és Szűz Mária szobrából áll. E mágikus helyre való kirándulás során ne hagyja ki a Kálvária kiállítást az Alsó templom helyiségeiben. Ezen a kis kiállításon néhány billboard és rövid magyarázat segítségével sok érdekes információt tudhat meg a Kálvária múltjáról és jelenéről. Egy szép szuvenír vagy ajándék megvásárlásával támogathatja a Kálvária felújítását. A kiállításra a 4. számú kápolnán át lehet bejutni (az Alsó templom jobb tornya). Az infopanelek, TV produkció és a szuvenírek az oldalsó helyiségben, a sekrestyében találhatók. A kiállításra ingyenes a belépés.

Javasoljuk a Menedék Kálvária kiállítást is, amely a Régi kastély egyik legnagyobb helyiségében található. A Kálvária díszeinek összes megmentettet eredeti műve megtalálható itt, amelyet 17 értékes dombormű, Jézus Krisztus és a latrok keresztre feszítésének szobra, 3 szobor a börtönből és az Úr sírjából származó síró asszonyok 3 szobra képez. A kiállított művek mindegyike egyúttal kis térképpel van kiegészítve, amely azt a kápolnát jelzi, amelyben a mű eredetileg volt elhelyezve.