Kapcsolódó linkek

Mesto Banská Štiavnica

Oficiálne stránky mesta Banská Štiavnica

Združenie turizmu Banská Štiavnica

Združenie turizmu BŠ sa od roku 2006 snaží byť aktívne v kultúrnom i politickom dianí v meste a primeranými prostriedkami a iniciatívami prispievať k rozvoju Banskoštiavnického regiónu.

Banskoštiavnická kalvária

Banskoštiavnická kalvária je komplex sakrálnych objektov v barokovom slohu pozostávajúci z troch kostolov, devätnástich kaplniek a súsošia Panny Márie a svojim umiestnením na kopci uprostred štiavnického vulkánu je dominantou Banskej Štiavnice.

Cykloturistika v okolí BS

Príďte k nám prežiť radosť z jazdy na bicykli! Príďte si zajazdiť do krásnej prírody Štiavnických vrchov popretkávaných jedinečným systémom banských jarkov a tajchov

Náučné chodníky
Prvý banícky spolok

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok vznikol transformáciou zo Základnej organizácie Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti pri Rudných baniach, závod Banská Štiavnica dňa 19.11.1992, ako prvý banícky spolok na Slovensku.

Cesty do Banskej Štiavnice

Blog Ing Richarda Kafku o Banskej Štiavnici a okolí

OpenStreetMap Štiavnica
Národný portál cestovného ruchu Slovenska

oficiálny, centrálny propagačno-informačný systém cestovného ruchu SR (Oficiálny turistický portál Slovenska) na internete, ktorý má propagovať Slovensko ako destináciu cestovného ruchu.