Aktuálne výstavy v Štiavnici


AKTUÁLNE VÝSTAVY
Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič
Šepkajúce tiene, blčiace plamene a zelené orákulum
GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA
Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica
Výstava sa sústredí na keramické diela autorskej dvojice. Prezentácia tvorby umeleckého dua v špecifickej inštalácii nám umožní návrat späť ku koreňom, do pred-kresťanského sveta bájí, mýtov, legiend či výraznej spätosti s prírodou.
24.07. – 05.12.2021
www.muzeumbs.sk
Jozef Pilát
Per aspera ad astra
GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA
Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica
Tento latinský výraz, voľne preložiteľný ako cez prekážky ku hviezdam, naznačuje symboliku, ktorú je možné nájsť v Pilátovej tvorbe: rastlinný motív, tŕnie, ťažká manuálna práca, práca s pôdou, ťažba, vyzdvihovanie nechceného (odpadu, buriny).
24.07. – 05.12.2021
www.muzeumbs.sk
Ľubomír Slovinský
Miznúce podzemie
GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA
Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica
Výstava je zameraná na tému premeny krajiny v dôsledku odlesňovania a ťažobnej činnosti. Autor na príklade okolia Gelnice poukáže na krajinu po baníctve. Budeme tak môcť sledovať, ako sa príroda vysporadúva s históriou a ako si ľudské zásahy berie späť.
24.07. – 05.12.2021
www.muzeumbs.sk
Jambor/Němec/Roček/Žilinský/Moravanský
Piesky mikrosveta
GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA
Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica
Výstava Piesky mikrosveta pracuje s postapokalyptickým naratívom a je založená na kolaborácii autorov, ktorí pracujú so širokým spektrom médií – od objektu cez inštaláciu až po video, 3D animáciu a zvuk. Názov Piesky mikrosveta vychádza z predstáv/idey autorov o akomsi novom zriadení sveta, ktoré nastalo po súčasnej globálnej kríze. Lajtmotívom výstavy alebo jej východiskovým (zatiaľ fiktívnym) bodom sa stala téma uplynulej ekologickej katastrofy. Tá sa v príbehu Pieskov mikrosveta stala počiatkom všetkých nových mikrosvetov a mikropríbehov štartujúc tak ich svojbytnú existenciu.
26.06. – 26.09.2021
www.muzeumbs.sk
KLIMATICKÁ SPRAVODLIVOSŤ
Banské múzeum v prírode, Banská Štiavnica
Výstavným projektom fotografickej série KLIMATICKÁ SPRAVODLIVOSŤ, ktorý sme sprístupnili v banskoštiavnickom BANSKOM MÚZEUM V PRÍRODE, chceme prispieť k zvyšovaniu povedomia o dopadoch klimatickej zmeny. Angažovanú misiu výstavného projektu staviame návštevníkom skanzenu do cesty, priamo do ich prehliadkovej trasy.
Od 2.7. do 29.8.2021
www.muzeumbs.sk
BORING EVERYTHING
ĽUBOMÍRA SEKERÁŠOVÁ
GALÉRIA JULA BINDERA
Námestie svätej Trojice 21, Banská Štiavnica
Platforma sociálnych sietí v súčasnosti postupne opúšťa svoju prvotnú funkciu komunikačného média a stáva sa hlavne platformou sebaprezentácie. Keď sa neukazuješ na sociálnych sieťach akoby si ani neexistoval. Autorsky vedená koncepcia výstavného projektu Boring everything kriticky reflektuje realitu novodobého fenoménu- Instagramu. Predstavuje pokrivený naratív dokonalého sveta, v ktorom žijú dnešní mileniáli. Ľubomíra Sekerášová svojim protagonistom s nadsádzkou aplikuje filtre reality, ktorých by sme najradšej zbavili, odfiltrovali – naše strachy, fóbie, nedokonalosti. Čo je skutočné a čo je fikcia?
2.7.-8.8.2021
www.gjb.sk

ANTHROPOS
SCHEMNITZ GALLERY
An
dreja Sládkoviča 2, Banská Štiavnica
Pojem Anthropos sa nachádza v Novom zákone, v ktorom znamená Syn človeka a používa sa tiež s odkazom k Adamovi, prvému človeku. To, čo ho určuje (napokon ako každého syna a dcéru)a čomu sa na jednom mieste vzpiera, inde priľnieva, je jeho dedičstvo, nánosy minulosti a zaprášené ideály. Výstavný projekt v galérii Schemnitz predstavuje tri takéto trajektórie (vzťahu Syna k človeku) nesúce stopy konkrétneho indivídua i kontúry obecnejšieho ľudstva.
26.6.-29.7.2021

www.schemnitz.sk

Príbeh značky PLETA
Starý zámok, Banská Štiavnica
Výstavou sa téma dejín textilnej výroby v Banskej Štiavnici vracia do múzea.  Rok 2019 je rokom sedemdesiateho výročia vzniku podniku PLETA. Pri tejto príležitosti Slovenské banské múzeum v spolupráci s bývalými a súčasnými zamestnancami banskoštiavnických textilných podnikov, pripravilo výstavu Príbeh značky PLETA.
Od 19.7.2019
www.muzeumbs.sk

Dlhodobá výstava:
Starý zámok a Banská Štiavnica v obrazoch
Starý zámok – Himmelreich
Posterová výstava historických ilustrácií Starého zámku a Banskej Štiavnice v priestore Starého zámku- Himmelreich.
www.muzeumbs.sk

Hroby významných osobností z banskoštiavnických cintorínov
Dlhodobá výstava rozširujúca ponuku prehliadky Starého zámku bez lektora.
www.muzeumbs.sk
Banská Štiavnica - Výstava - Fotoklub BlurŠtiavnica našimi očami
ViNOCENTRUM, Banská Štiavnica
od 24.2.2017
Výstava členov štiavnického Fotoklubu BLUR. Príďte si pri výbornom vínku prezrieť veľkoformátové fotografie s krásami Štiavnice!
Thonet – nabytok ako umenie
Aragorn Gallery
Andreja Sládkoviča 1, Banská Štiavnica
V tematicky ucelených interiéroch vystavujeme dobový nábytok, svietidlá, úžitkové predmety a umelecké diela z rôznych období a štýlov. Tu si návštevník môže dielo vybrať a zakúpiť alebo sa len na chvíľu potešiť a v tejto uponáhľanej dobe sa na chvíľku vrátiť v čase.
Viac tu…
GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA
www.muzeumbs.sk
Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica
Galéria sídli priamo v historickom centre mesta na Námestí Svätej Trojice, vedľa morového stĺpa, v troch krásnych meštianskych domoch. Galéria ponúka prehliadku jedinečnej stálej expozície, ktorú dopĺňajú sezónne výstavy.
schemnitz-gallerySCHEMNITZ GALLERY
www.schemnitz.sk
Andreja Sládkoviča 2, Banska Stiavnica
Výstavy, filmy, priateľské stretnutia, atraktívne vzdelávacie aktivity. Schemnitz Gallery je galéria súčasného umenia, ktorá bola založená v roku 2013 v Banskej Štiavnici. Nachádza sa v zrekonštruovanom tzv. Senensisovom dome v historickom centre mesta. Program galérie ponúka obraz aktuálnych tendencií na slovenskej umeleckej scéne, najmä v oblasti súčasnej maľby a kresby. Cieľom je neustále mapovať umelecké dianie na Slovensku a prinášať z neho to najzaujímavejšie prostredníctvom samostatných i skupinových výstav, filmov a vzdelávacích programov.
GALÉRIA JULA BINDERA
www.gjb.sk
Námestie svätej Trojice 21, Banská Štiavnica
Galéria Jula Bindera vznikla v roku 2019 a je momentálne najmladšou galériou umenia v Banskej Štiavnici. S potešením sa tak pridávame k početným kultúrnym inštitúciám, ktoré už roky pôsobia a zveľaďujú toto magické banské mesto. Program galérie predstaví prevažne súčasnú výtvarnú tvorbu umelcov zo stredoeurópskeho priestoru. Zároveň si prajeme byť galerijnou platformou, ktorá obohacuje výstavnú činnosť inštitúcie o podnetné neformálne vzdelávanie. 
COVID-19
Galéria Stojiská
Sídlisko Drieňová, Banská Štiavnica

Výstava COVID – 19, ktorá vznikla na báze spolupráce Hájovňa – Červená Studňa a Mesta Banská Štiavnica, predstavuje skutočnosť. Akokoľvek by sme chceli zatvárať oči, korona tu je a nie je to niečo virtuálne. Sú to príbehy tisícov ľudí, obetí, chorých a zdravotníkov. Je nielen reportážou, ale zároveň aj poctou ľuďom, ktorí toto obdobie zvládli a zvládajú s vypätím všetkých síl. Cieľom každého záberu je ponúknuť divákovi aj pozitívnu informáciu či dôvod na zamyslenie. Je obetavosť, ochota, vďaka súčasťou našich životov, alebo si ich žijeme len pre seba? Vieme aj v zlých časoch nájsť radosť z drobností? Vieme odovzdať pozitívnu emóciu iným?
www.kultura.banskastiavnica.sk
HÁJOVŇA
Červená studňa, Banská Štiavnica
NAD TÝM-Červená Studňa, o.z. získalo začiatkom roku 2017 do dlhodobého nájmu od mesta Banská Štiavnica objekt bývalej HÁJOVNE s priľahlými pozemkami. Od roku 2019 funguje areál ako HÁJOVŇA /kultúrno-turistické centrum/.
www.hajovna.eu