Aktuálne výstavy v Štiavnici


AKTUÁLNE VÝSTAVY

TIL THE END OF THE WORLD PART II
MAROŠ KONTROŠ & PETER MAŠČÁK
SCHEMNITZ GALLERY
Andreja Sládkoviča 2, Banska Stiavnica
Výstavný koncept obnovuje nekonfrontačný dialóg tematicky blízkych vizuálnych umelcov, ktorý nadviazali na spoločnej prezentácií v galérií Industra Brno /CZ v roku 2019. Autori v aktuálnej tvorbe prehlbujú dlhodobo skúmané témy identity a s ňou spojených negatívnych diagnóz. Neurózy, vyhorenie, osamotenie v dynamizovanom svete, všetko násobené akútnosťou klimatických či pandemických stavov, ktoré štandardizovali diskurz permanentného ohrozenia v našich životoch.
10.06.- 10.07.2022
www.schemnitz.sk

Viktória Revická: Kvasný pohyb
Galéria Jozefa Kollára
Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica
Východiskom pre video-performance “Kvasný pohyb” Viktórie Revickej sú jej vlastné skúsenosti s kvasinkami, ich vzájomné spolužitie a scitlivenia sa. Autorka vytvorila pohybovú performance o procese kvasného života, ktorá vznikla v spolupráci s Luciou Kupcovou,Tatianou Takáčovou, Veronikou Verešovu, Denisom Kozerawskim, Kvet Nguyen a Andreou Kuriakovou.
06.05.2022 – 31.07.2022
www.muzeumbs.sk

 

Dualita priestoru / Lucia Oleňová
GALÉRIA JULA BINDERA
Námestie svätej Trojice 21, Banská Štiavnica
Dualita v matematike okrem iného znamená, že ak sú dve vety duálne a jedna z nich je pravdivá, potom aj tá druhá je pravdivá. Dualita je prítomná aj v chápaní, poznávaní sveta, vzťahov či v procese umeleckej tvorby. Čo sa deje v prostredí medzi protichodnými pólmi? Medzi dobrom a zlom, časom a bezčasím? Medzi reálnou krajinou a predstavou o nej? Aké má toto rozhranie pravidlá a zákonitosti?
15.06.2022-24.07.2022
www.gjb.sk

Agnieszka Polska: Nové Slnko
Galéria Jozefa Kollára
Nám. sv. Trojice 8,  Banská Štiavnica
Vyše 12-minútová digitálna animácia bola prezentovaná v mnohých renomovaných svetových galériách. Vďaka finančnej podpore Goetheho inštitútu môže dielo osobne zažiť banskoštiavnické, ako aj slovenské publikum, keďže sa na Slovensku predstavuje vôbec po prvýkrát. Dielo Nové Slnko pôvodne vzniklo ako súčasť video-diptychu, fungujúceho spolu s prácou Čo videlo Slnko (2017). Umelkyňa sa tu inšpirovala rovnomennou básňou pre deti (Co słonko widziało) od poľskej poetky Marie Konopnickej (1842– 1910). Daná poézia prehovára o Slnku, ktoré pozoruje planétu Zem a všedný život roľníka na dedine. Práve motív Slnka ako pozorovateľa Zeme je ústrednou črtou filmovej dvojice A. Polskej. V GaJK vystavujeme iba prvé video, keďže druhé zmienené dielo, Čo videlo Slnko, je viac-menej jeho dopovedaním. Prezentovaná multimediálna inštalácia tak podáva abstrahovanejšiu a metaforickejšiu výpoveď, ktorá nie je pre diváka a diváčku úplne jednoznačná. Rovnako tým ponúka širší priestor na osobnú imagináciu či interpretáciu.
17.12. 2021 – 04.12.2022
www.muzeumbs.sk
PUTTI: EMBLÉMY LÁSKY A SLÁVY
Galéria Jozefa Kollára
Nám. sv. Trojice 8,  Banská Štiavnica
Aktuálna výstava Putti: Emblémy lásky a slávy sa sústreďuje na barokové figurálne plastiky, spodobujúce detských anjelov – tzv. putti (z lat. putus = chlapec). Výstava taktiež pracuje s centrálnou kompozíciou, kde je dominantným, ako aj zjednocujúcim prvkom zlatá textília. Jednotlivé vrstvenia, zlomy a záhyby prenikavej drapérie pridávajú na dramatizácii deja, mäkkosti a plasticite figúr. Vystavení putti sa tak javia veľmi prirodzene, ako skupina detí zamrznutá v konkrétnom momente, ktorá navzájom komunikuje, huncútsky vymýšľa, veselo sa pohráva či odpočíva v zlatom zaliatej krajine.
17.12. 2021 – 04.12.2022
www.muzeumbs.sk
Príbeh značky PLETA
Starý zámok, Banská Štiavnica
Výstavou sa téma dejín textilnej výroby v Banskej Štiavnici vracia do múzea.  Rok 2019 je rokom sedemdesiateho výročia vzniku podniku PLETA. Pri tejto príležitosti Slovenské banské múzeum v spolupráci s bývalými a súčasnými zamestnancami banskoštiavnických textilných podnikov, pripravilo výstavu Príbeh značky PLETA.
Od 19.7.2019
www.muzeumbs.sk

Dlhodobá výstava:
Starý zámok a Banská Štiavnica v obrazoch
Starý zámok – Himmelreich
Posterová výstava historických ilustrácií Starého zámku a Banskej Štiavnice v priestore Starého zámku- Himmelreich.
www.muzeumbs.sk

Hroby významných osobností z banskoštiavnických cintorínov
Dlhodobá výstava rozširujúca ponuku prehliadky Starého zámku bez lektora.
www.muzeumbs.sk
Banská Štiavnica - Výstava - Fotoklub BlurŠtiavnica našimi očami
ViNOCENTRUM, Banská Štiavnica
od 24.2.2017
Výstava členov štiavnického Fotoklubu BLUR. Príďte si pri výbornom vínku prezrieť veľkoformátové fotografie s krásami Štiavnice!
Thonet – nabytok ako umenie
Aragorn Gallery
Andreja Sládkoviča 1, Banská Štiavnica
V tematicky ucelených interiéroch vystavujeme dobový nábytok, svietidlá, úžitkové predmety a umelecké diela z rôznych období a štýlov. Tu si návštevník môže dielo vybrať a zakúpiť alebo sa len na chvíľu potešiť a v tejto uponáhľanej dobe sa na chvíľku vrátiť v čase.
Viac tu…
GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA
www.muzeumbs.sk
Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica
Galéria sídli priamo v historickom centre mesta na Námestí Svätej Trojice, vedľa morového stĺpa, v troch krásnych meštianskych domoch. Galéria ponúka prehliadku jedinečnej stálej expozície, ktorú dopĺňajú sezónne výstavy.
schemnitz-gallerySCHEMNITZ GALLERY
www.schemnitz.sk
Andreja Sládkoviča 2, Banska Stiavnica
Výstavy, filmy, priateľské stretnutia, atraktívne vzdelávacie aktivity. Schemnitz Gallery je galéria súčasného umenia, ktorá bola založená v roku 2013 v Banskej Štiavnici. Nachádza sa v zrekonštruovanom tzv. Senensisovom dome v historickom centre mesta. Program galérie ponúka obraz aktuálnych tendencií na slovenskej umeleckej scéne, najmä v oblasti súčasnej maľby a kresby. Cieľom je neustále mapovať umelecké dianie na Slovensku a prinášať z neho to najzaujímavejšie prostredníctvom samostatných i skupinových výstav, filmov a vzdelávacích programov.
GALÉRIA JULA BINDERA
www.gjb.sk
Námestie svätej Trojice 21, Banská Štiavnica
Galéria Jula Bindera vznikla v roku 2019 a je momentálne najmladšou galériou umenia v Banskej Štiavnici. S potešením sa tak pridávame k početným kultúrnym inštitúciám, ktoré už roky pôsobia a zveľaďujú toto magické banské mesto. Program galérie predstaví prevažne súčasnú výtvarnú tvorbu umelcov zo stredoeurópskeho priestoru. Zároveň si prajeme byť galerijnou platformou, ktorá obohacuje výstavnú činnosť inštitúcie o podnetné neformálne vzdelávanie. 
HÁJOVŇA
Červená studňa, Banská Štiavnica
NAD TÝM-Červená Studňa, o.z. získalo začiatkom roku 2017 do dlhodobého nájmu od mesta Banská Štiavnica objekt bývalej HÁJOVNE s priľahlými pozemkami. Od roku 2019 funguje areál ako HÁJOVŇA /kultúrno-turistické centrum/.
www.hajovna.eu