Festival Bachovej hudby

5. – 7.7.2018, Kostol sv. Kataríny, Banská Štiavnica

Festival ponúka výber z Bachovej tvorby, priniesť však chce i nové pohľady na tvorbu tohto velikána, ukázať krásu jeho harmonických diel a ponúknuť návštevníkom veľkolepú atmosféru jeho hudby. Chrámové priestory kostola sv. Kataríny Alexandrijskej sú miestami, kde Bachova hudba najlepšie vyniká. Festival chce ponúknuť široký výber z Bachovej hudby na kvalitnej úrovni, ktorú podajú naši interpreti, ktorí sú zanietenými hráčmi a vo svojich repertoároch majú zvolené práve Bachove skladby, bez ktorých sa nezaobíde žiadna súťaž alebo koncert.

Oficiálna stránka:

Program 7. ročníka festivalu Bachovej hudby BachTribute 2018

5. JÚL 2018, OTVÁRACÍ ORGANOVÝ KONCERT V KOSTOLE SV. KATARÍNY
MÁRIA BUDÁČOVÁ, ORGAN
J. S. BACH: FANTÁZIA A FÚGA G-MOL BWV 542
J. S. BACH: NUN KOMM DER HEIDEN HEILAND BWV 659
J. S. BACH: TRI SUPER „ALLEIN GOTT IN DER HÖH SEI EHR“ BWV 676
D. BUXTEHUDE: PRELÚDIUM IN E BUXWV 142
J. BRAHMS: FÚGA AS-MOL WOO 8
J. S. BACH: CONCERTO D-MOL PODĽA VIVALDIHO BWV 596

6. JÚL 2018, KLAVÍRNY KONCERT
PETER PLÁŇAVSKÝ, KLAVÍR
J. S. BACH: PRVÝ DIEL TEMPEROVANÉHO KLAVÍRA (VÝBER)
W. A. MOZART: SONÁTA B DUR K.281
F. SCHUBERT: WANDERER FANTASIE C DUR OP. 15

7. JÚL 2018, KONCERT VENOVANÝ JOHANNOVI SEBASTIANOVI BACHOVI
JOSEF KRATOCHVÍL, ORGAN
J. S. BACH: TOCCATA, ADAGIO A FÚGA C DUR BWV 564
J. S. BACH: AN DER WASSERFLÜSSEN BABYLON BWV 653B
J. S. BACH: PEDAL EXERCITIUM BWV 598
J. S. BACH: TRIOVÁ SONÁTA C DUR 1. A 2. VETA BWV 529
J. S. BACH: FÚGA G – MOL BWV 578
J. S. BACH: CONCERTO G-DUR BWV 592