Dopravné obmedzenia

Od 9.apríla sa začína s úpravou verejných priestranstiev na ulici Andreja Sládkoviča a Antona Pécha.

Mestu Banská Štiavnica bola aj pre rok 2018 poskytnutá finančná dotácia, prostredníctvom Ministerstva financií SR na rekonštrukciu verejných priestranstiev ulice Andreja Sládkoviča a Antona Pécha, ktoré sú súčasťou Mestskej pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica, ako lokality svetového dedičstva UNESCO.

Predmetom riešenia bude rekonštrukcia úseku miestnej komunikácie ulice Andreja Sládkoviča od skončenia v roku 2017 pri Frauenbergu až po Piarsku bránu na rozhraní dláždeného a asfaltového krytu vozovky.

Pre rok 2018 bola Mestu Banská Štiavnica pridelená dotácia vo výške 700 tisíc EUR. V roku 2018 sa teda zrekonštruuje posledná etapa úpravy ulice Andreja Sládkoviča a začne sa následne I. etapa ulice Antona Pécha. Rekonštrukcia ulice Antona Pécha sa bude realizovať opačným smerom to znamená od hornej koncovej časti smerom dolu k Slovenskému vodohospodárskemu podniku š.p. Realizácia úprav ulice Andreja Sládkoviča bude prebiehať od 9. apríla do konca mája 2018 a ulica Antona Pécha, od 23. apríla maximálne do 15.7.2018. Stavebné práce na uvedených úsekoch sa budú realizovať za úplnej uzávierky od dopravy. Ulica Andreja Sládkoviča bude úplne uzatvorená, to znamená že na smer Štiavnické Bane, Horná Roveň, sa bude musieť obchádzať cez križovatku a obchvatovou komunikáciou smer Levice. V smere od Múzea v prírode /Skanzenu/ smerom do centra mesta sa tentoraz nebude dať dostať ani po ulici Novozámocká. Ulica Novozámocká zostáva bez zmeny a bude slúžiť aj ako prístupová komunikácia na parkovisko pod Novým zámkom pre osobnú dopravu. Po ulici Andreja Sládkoviča sa nebude možné dostať ani na parkovisko pod Nový zámok. Tu bude svojim spôsobom dopravné obmedzenie fungovať ako v roku 2017. Pri prácach na ulici Antona Pécha bude taktiež úplná uzávierka od dopravy. Bude tu zrušené parkovanie. Občania z ulice Antona Pécha, ktorí potrebujú jazdiť denne si budú môcť odstaviť svoje vozidlá na dočasne zriadenom parkovisku pri Starom zámku. Čiastočne pre parkovanie bude vyhradená aj jedna polovica komunikácie na ulice Andreja Sládkoviča.

Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ

Zdroj: www.banskastiavnica.sk


Ako do Banského múzea v prírode?

Prístup ku skanzenu automobilom bude možný len zo smeru Levice, s využitím obchvatu.

http://www.muzeumbs.sk/wp-content/uploads/2016/04/Mapa.jpg


Zmeny cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek (PAL) platné od 9.4.2018 z dôvodu uzávierka cesty na ul. A. Sládkoviča v B. Štiavnici.

V úvode je potrebné oznámiť cestujúcim, že počas výluky nebudú obsluhované zastávky a to: Banská Štiavnica – Nový zámok, Banská Štiavnica – Piarska brána, Banská Štiavnica – RSC a Banská Štiavnica – Banské múzeum.

Rozpis zmien podľa autobusových liniek a jednotlivých spojov:

 • 602402/ 11,16 – len po a od zastávky B. Štiavnica, MsÚ
 • 602404/19, 27, 24, 28, 32 – len po a od zast. B. Štiavnica, MsÚ
 • 602405 – namiesto zast. BŠ – Piargska brána, BŠ – RSC, BŠ – Banské múzeum budú zastávky BŠ – Úrad práce, BŠ – križovatka, BŠ – OPP
 • 602405/40 – odchod o 6.45 hod. – 7.06 hod. po zast. BŠ – Úrad práce cez obchvat
 • 602405/6,8 – len po zast. BŠ – MsÚ
 • 602405/12 – cez obchvat, úprava čas. odchodov od zast. BŠ – križ. po zast. BŠ – Klinger
 • 602405/14 – cez obchvat, úprava čas. odchodov od zast. BŠ – križ. po zast. Št. Bane, Hor. Roveň
 • .602405/16 – cez obchvat, úprava čas. odchodov od zast. BŠ – križ. po zast. Št. Bane, Rybníky
 • 602405/41 – cez obchvat, úprava čas. odchodov od zast. BŠ – Úrad práce po BŠ – MsÚ o 7.45 hod.
 • 602405/5,7 – len od zast. BŠ – MsÚ
 • 602405/11 – cez obchvat, úprava čas. odchodov od zast. BŠ – Úrad práce po zast. BŠ križ.
 • 602405/13 – cez obchvat, úprava čas. odchodov od zast. BŠ Úrad práce po zast. BŠ MsÚ
 • 602406 – namiesto zastáviek BŠ – Banské múzeum, RSC, Piarska brána budú zastávky križovatka Drieňová, pod kalváriou a MsÚ
 • 602406/2 – cez obchvat po zastávku BŠ – MsÚ cez Drieňovú
 • 602406/6 – cez obchvat a cez Drieňovú
 • 602406/8 – cez obchvat na MsÚ o 11.00 hod.
 • 602407 – namiesto zastáviek BŠ Banské múzeum, RSC, Piarska brána bude zast. križovatka, OPP
 • 602407/4 – cez obchvat zmena čas. odchodov od Úrad práce po križovatku o 7.27 hod.
 • 602407/13 – cez obchvat o 7.20 hod. – Št. Bane, rybníky o 7.35 hod.

Za prípadné zmeny sa cestujúcim vopred ospravedlňujeme!

MsÚ BS a ved. odboru dopravy SAD, a.s.

Zdroj: www.banskastiavnica.sk