Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Otvárací ceremoniál Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019 sa uskutoční 5. 9. 2019 v Banskej Štiavnici.

Banská Štiavnica, jedinečné historické banícke mesto, je od roku 1993 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Ako lokalita svetového dedičstva má výnimočné postavenie v rámci Slovenska aj zahraničia. Každoročne stúpa počet návštevníkov, jeho genius loci láka viac a viac umelcov, ktorých inšpiruje a podmaňuje si ich. Architektonické skvosty aj technické pamiatky, nádherná príroda, to všetko tvorí dedičstvo, hmotné aj nehmotné, ktoré si tu ľudia vážia, dedičstvo vytvorené z ťažkej práce baníkov. Banská Štiavnica a región je neodmysliteľnou kolískou európskeho baníctva a banskej vedy a techniky.

Z týchto dôvodov je mesto vynikajúcou kulisou pre otvárací ceremoniál Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019 a odovzdávanie ocenení časopisu Pamiatky a múzeá. Podujatia sa uskutočnia dňa 5. 9. 2019, kedy sa začínajú Salamandrové dni 2019, mestské slávnosti, ktorých vyvrcholením je Banskoštiavnický Salamander, historických sprievod mestom, ktorý je od roku 2013 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Témou ročníka 2019 je „Umenie a zážitok“. V Banskej Štiavnici je každé umenie zážitkom, pretože sa odohráva v zaujímavých a výnimočných priestoroch mesta a jeho architektúry, atmosféry, či už v exteriéri alebo interiéri. Navyše sme sa stali Mestom kultúry 2019 a preto bude po celý rok kultúrnych a umeleckých zážitkov v meste a okolí dostatok a pre všetkých, ktorí majú záujem sa zúčastniť.

http://www.dekd.sk/


Čo sú Dni európskeho kultúrneho dedičstva?

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor.

Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.Cieľom DEKD je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry.Tento cieľ je možné dosiahnuť cez sprístupnenie zvyčajne neprístupných pamiatok, prezentáciu bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami.

Svojou aktivitou sa do podujatia môžu prihlásiť štátna a verejná správa, územná správa, samosprávy miest a obcí, školy, cirkvi, mimovládne a neziskové organizácie, občianske združenia, súkromné inštitúcie, kultúrno-osvetové inštitúcie, majitelia alebo správcovia národných kultúrnych pamiatok a historických objektov, podnikatelia, ale aj aktívni občania.

http://www.dekd.sk