Kontakt

Región Banská Štiavnica, oblastná organizácia cestovného ruchu
Kammerhofská 1
96901 Banská Štiavnica
+421 918 638 675
[email protected]
IČO: 42197813
DIČ: 2023409916
Bankové spojenie:
BAN: SK17 5600 0000 0014 4765 3002, SWIFT: KOMASK2X