Vyhne

Písomný doklad o pôvodne nemeckej osade Isenpach (neskôr Eisenbach – Železný potok, po slovensky Wihine) pochádza z 13. storočia. Už v 16. storočí ju pod svoju správu získala Banská Štiavnica. Dôvodom bola ťažba a spracovane železnej rudy v kováčskych dielňach – vyhniach, lesy bohaté na drevo a výhodná poloha dediny. V kopcovitom chotári sa ľudia živili aj povozníctvom, pálením dreveného uhlia a mlynárstvom. K najvýznamnejším štôlňam v revíre patrila 12 km dlhá Štôlňa sv. Antona Paduánskeho. Zrekonštruované vstupy do štôlní nájdete na banskom chodníku pred vstupom do Vyhní od Banskej Štiavnice.

Vyhnianske kúpele sa spomínajú už v 13. storočí. Blahodarné účinky vody využívali bohatí ťažiari aj obyčajný ľud. Kúpele od 16. storočia navštevovali vplyvní hostia z celej Strednej Európy. Ich rozkvet však nastal až v 70. rokoch 19. storočia. Počas 2. svetovej vojny areál slúžil ako židovský pracovný tábor a pri prechode frontu v apríli 1945 kúpele ľahli popolom. Z čias kúpeľov sa zachovalo niekoľko súkromných viliek, k najkrajším patrí Szokácsova vila v blízkosti Vodného raja.

Na návrší už viac ako 230 rokov stojí Kostol sv. Michala Archanjela. Stavba fary i kostola boli dotované z ťažby zlatých a strieborných baní. Elegantný kostol ukrýva interiér s neskorobarokovými oltármi s cennými obrazmi.

Za pozretie stojí aj jedinečná prírodná rezervácia Kamenné more, ktorú tvoria veľké ryolitové balvany. More leží kúsok nad obcou Vyhne. Obec je známa aj vďaka Kachelmanových strojárňam a vyhnianskemu pivovaru, ktorý je vraj najstarší na Slovensku.

www.vyhne.sk

 


Zväčšiť mapu