Štiavnické cintoríny

Najstarší známy štiavnický cintorín bol za múrmi dnešného Starého zámku. O starobylosti a niekdajšej veľkosti Banskej Štiavnice hovorí aj to,  že má 12 cintorínov, na mnohých z nich sú pochované významné osobnosti našej histórie. Najnavštevovanejším je hrob Maríny, múzy Andreja Sládkoviča.

Mestské cintoríny sú lokalizované po okraji mesta. Na juhozápadnej strane sú to rozlohou rozsiahle cintoríny okolo Piarskej brány, ktoré sú považované za najstaršie. Na severovýchodnom svahu sú cintoríny na Zvonovom vŕšku s dvomi dominantnými zvonicami – miesto doteraz neobjavené. Vyhľadávanou pamiatkou je starý evanjelický cintorín nachádzajúci sa na vŕšku za Klopačkou. Spoločne so svojím manželom, synom a nevestou tu leží Marína Pischlová-Gerzsová, nenaplnená láska Andreja Sládkoviča.

Prvým dokumentaristom a záchrancom historických náhrobných kameňov s vysokou umeleckou a výtvarnou hodnotou bol Vojtech Baker (1883 – 1941), prvý kustód mestského múzea. Na nádvorí citadely Starého zámku zriadil lapidárium, kde inštaloval najvzácnejšie náhrobné kamene z obdobia gotiky a renesancie, napríklad náhrobok Juraja Soraua z roku 1516 s latinským nápisom alebo renesančný náhrobok waldbürgera Vavrinca Rössla (?).

Za najstarší je považovaný cintorín Frauenberg, ležiaci na rovnomennom vrchu, za neskorogotickým kostolom Panny Márie Snežnej. Pôvodne gotickú kaplnku zasvätenú Panne Márii Snežnej dal postaviť gróf Erasmus Rössel v roku 1512. Frauenberský cintorín je delený múrom, pôvodným pozostatkom protitureckého opevnenia, na dolnú a hornú časť. Na cintoríne sú pochované viaceré významné osobnosti – Lajos Cseh, Károly Faller, Vojtech Baker, Jozef Horák, Jozef Kollár, Jozef Szitnyai, Vojtech Wetzler, Karol Zachar, prof. Vacha a iní.

Za Piargskou bránou je tzv. Panský cintorín, na ktorom bolo pochovaných najviac bohatých a vplyvných osobností. Sú tam pochovaní napr. Anton Péch, prof. Schwarz, mešťanostovia Očovský, Goldbrunner, rodina Berks a iní.

Na evanjelickom cintoríne sú tiež pochované mnohé významné osobnosti, ako napríklad: K. Kerpely, rodina
Kachelmannovcov, posledný rektor akadémie S. Farbaky, Seberíni, Breznik, aj hrob Maríny.

Najnovší cintorín je židovský, ktorý bol zriadený koncom 19. storočia. Na okraji cintorína sa zachovala vstupná
brána Ciduk hadin, kamenný ohradový múr so samostatným vstupom a 286 hrobov.

Hroby významných osobností sú chránené osobitným režimom.

V súčasnosti sa v Banskej Štiavnici nachádza 12 cintorínov. Najvýznamnejšie sú:

Cintorín Frauenberg,
Evanjelický cintorín nad Klopačkou,
Cintorín za Piarskou bránou – Panský cintorín,
Cintorín Lazaret,
Cintorín pod Novým zámkom,
Cintoríny Zvonový vŕšok,
Židovský cintorín,
Cintoríny v miestnej časti Štefultov.