Sprievodcovské služby

Sprievodcovské služby ponúka Turistické informačné centrum a cestovná agentúra Jantárová cesta.

Turistické informačné centrum ponúka:

Sprievodcovské služby na objednávku po meste Banská Štiavnica: Na základe objednávky vopred vás sprievodcovia podľa vašich požiadaviek prevedú historickým jadrom mesta Banská Štiavnica, technickými pamiatkami v okolí, či krásami Štiavnických vrchov. Sprievodcovské služby ponúkame v týchto jazykoch: slovenský, anglický, nemecký, maďarský, francúzsky, poľský, ruský.

Služby sprievodcu treba objednať vopred v Turistickom informačnom centre na Námestí sv. Trojice telefonicky na +421 45 694 96 53, alebo mailom na [email protected].

Sprievodca v slovenskom jazyku
Sprievodca v cudzom jazyku
24,50 € / hod.28,00 € /hod.
Objednávkový formulárGuide service form

 

 Cestovná agentúra Jantárová cesta ponúka:
  • sprevádzané prehliadky centra mesta a okolia, napr. Kalvária, Glanzenberg, Sitno, štiavnické tajchy, banícke a technické pamiatky a pod.
  • prehliadky prispôsobené schopnostiam a času klientov, napr, prehliadky pre rodiny s deťmi, pre žiakov, pre študentov, pre seniorov, pre cestovné kancelárie a pod.
  • sprevádzané odborné tématické prehliadky a vychádzky, napr. pre historikov, architektov, pamiatkárov, vodohospodárov, lesníkov, ochrancov prírody a pod.;
  • sprevádzané pešie, cyklistické, bežkárske a snežnicové vychádzky a výlety do okolia.
  • jazyk slovenský, anglický a poľský.

Cenu poskytneme na požiadanie. Informácie a rezervácie: www.bstiavnica.sk, 0905 240 137, [email protected]