Piargska brána

#DOLIS foto vyber BLUR#107 - BS - Piarska brana - Jan Petrik - JPF_7971-RSZPiargska brána je jedinou dodnes zachovanou bránou z bývalého mestského opevnenia navrhnutého talianskym inžinierom Ferraboscom. Postavená v roku 1554 spolu s Novým zámkom chránila cestu do Banskej Štiavnice od Pukanca a bývalej Vindšachty.

Pôvodné mestské opevnenie pozostávalo z dvojnásobného venca opevnenia, ktorý bol vytvorený pospájaním obvodových murív jednotlivých domov. Hlavné komunikácie boli uzavreté piatimi bránami – Svatoantonská, Belianska, Cilingerská, brány pri Kammerhofe a Piargska brána. Ako jediná z nich sa zachovala Piargska brána, ktorá uzatvárala vstup od Levíc a spolu s Novým zámkom chránila cestu do Banskej Štiavnice od Pukanca a bývalej Vindšachty.

Piargsku bránu pôvodne tvorila hranolová veža s priechodom v prízemí. Zo strán bola chránená valcovými baštami. Východnú baštu zrútili počas druhej svetovej vojny. Dve protiturecké bašty z uceleného opevnenia nájdete v Štiavnických Baniach. Vartovku – Wachhaus objavíte v Banskej Hodruši.

 


Zväčšiť mapu