Farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie

#DOLIS foto vyber BLUR#90 - Farský kostol - Emilia Kumpfova-RSZKostol Nanebovzatia Panny Márie, nazývaný aj nemecký či farský, je najstarším dodnes zachovaným kostolom mesta. Postavený bol okolo roku 1222 ako trojloďová románska bazilika. Stavba prešla viacerými majiteľmi a s tým súvisiacimi stavebnými úpravami.

Banská Štiavnica sa už v rannom stredoveku stávala živým veľkým mestom, kde sa sústreďovalo veľa žobrákov a vydedencov. Dominikáni sa preto rozhodli pomôcť mestu. Už začiatkom 13. storočia postavili nádherný románsky kostol sv. Mikuláša (dnes farský kostol Nanebovzatia Panny Márie) s kláštorom.

Farský kostol, vtedy ešte kostol sv. Mikuláša, bol románskou trojloďovou bazilikou s priečnou loďou. Jej základný rozsah sa zachoval dodnes a svedčí o tom, že šlo o jednu z najväčších chrámových stavieb svojich čias na Slovensku.

Dominikáni kostol spravovali do roku 1536, v rokoch 1575-1669 ho užívali evanjelici, od ktorých ho prevzali jezuiti. Tí ho mali v správe až do roku 1773, kedy bol zrušený jezuitský rád. V roku 1776 zverili kostol svetskému kléru a stal sa hlavným farským kostolom.

Svoj terajší klasicistický vzhľad a nový interiér nadobudol po požiari v roku 1806 a po viacerých úpravách. Za dnešnou svätyňou sa v exteriéri na východnej strane zachovala časť plášťa pôvodnej svätyne. Domáci obyvatelia kostol nazývajú „nemecký“, pretože zámožným mešťanom sa v ňom kázalo po nemecky.

Pri budove kostola bola až do začiatku 20. storočia umiestnená budova kláštora. Zaujímavosťou je, že v čase, keď štiavnický kláštor stavali, mohol ešte sv. Dominik žiť. V kláštore sa nachádzala aj škola, ktorá na tomto mieste a v rôznych podobách pretrvala takmer 700 rokov. Kláštor už dávno zanikol. Dnes sú z neho ruiny a veľká banícka škola postavená v kláštornej záhrade zíva prázdnotou.

O starom kláštore sa vie veľmi málo, existuje však dôkaz, že práve tu bolo slávne skriptórium a knižnica. Podľa zistení je autorom Kremnického  kódexu, t.j. starej knihy s náboženskými textami z polovice 15. storočia, pisár zo štiavnického kláštora. Texty kníh dopĺňali farebné obrázky – iluminácie, ktoré svojou úrovňou často predbiehali iné druhy výtvarného umenia.

Možno práve v ruinách kláštora sú zakódované korene hlbokej tradície lásky Štiavničanov ku knihám, knižnej kultúre a vzdelanosti.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica.

Otváracie hodiny

Jún, September

PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
zatvorenézatvorenézatvorenézatvorenézatvorené9:00-17:00zatvorené

Júl, August

PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatokSobotaNedeľa
9:00-17:009:00-17:009:00-17:009:00-17:009:00-17:009:00-17:0013:00-17:00


View Larger Map

 


Zväčšiť mapu