Neviditeľná Štiavnica

Neviditeľná Štiavnica je neobyčajná výstava, ktorej cieľom je oživiť historické centrum Banskej Štiavnice. Je to hra s umením, ktorá aktívne zapája návštevníkov jedného z najkrajších slovenských miest. Projekt sa z dôvodu odchodu hlavných organizátoriek z Banskej Štiavnice ďalej nerozvíja, niektoré diela však v skrytých zákutiach Štiavnice ešte nájsť môžete.

Prvý oficiálny ročník projektu sa uskutočnil v lete 2013 a zúčastnil sa ho výber umelcov aktívne pôsobiacich na Slovensku i v zahraničí. Do mesta tak boli začiatkom júla postupne integrované „neviditeľné“ diela súčasných umelcov, ktoré nenápadne zasiahli do priestoru Basnkej Štiavnice. Ich hlavnými charakteristikami sú vizuálna (zvuková, svetelná, situačná…) nenápadnosť, pohrávanie sa s divákovým vnímaním a organické zrastenie diel s priestorom mesta.

Zapojenie diváka do hry spočíva v aktívnom pátraní po umeleckých dielach, ktoré môžu byť materiálne, ale aj nehmatateľné. Diela musí návštevník objaviť sám, čím si otestuje svoju pozornosť i vnímavosť pre súčasné umenie. Pri hľadaní mu pomáha špeciálna mapa, ktorá je distribuovaná na kľúčových miestach kultúrneho života Banskej Štiavnice. Sledovať ju je možné taktiež na webe.

Mapa pre tých, čo chcú vidieť neviditeľné: Neviditeľná Štiavnica 2014.

Neviditeľná Štiavnica je hra so súčasným umením vo verejnom priestore Banskej Štiavnice. V priebehu viacerých rokov slovenskí aj zahraniční umelci pohybujúci sa v rôznych oblastiach súčasného vizuálneho umenia umiestnili “neviditeľné” tvorivé zásahy súčasných vizuálnych umelcov, ktoré sú do rôznej miery nápadné či nenápadné, hmatateľné alebo virtuálne, skutočné alebo pomyselné. Úlohou divákov je za pomoci špeciálnej mapy hľadať umelecké diela. Neviditeľnú Štiavnicu môžete hrať po celý rok, najlepšie však v lete, kedy sú všetky diela čerstvé a mapy vždy na svojich miestach.

Na Neviditeľnej Štiavnici sa v minulých rokoch podieľali umelci: Peter Barényi (SK), Eva Činčalová (SK), Dávid Demjanovič (SK), Arter Eniac (SK), Ján Gašparovič (SK), Katarína Hrušková (SK), Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová (SK / RO), Petra Klepcová (SK) Tomáš Klepoch (SK), Patrícia Koyšová (SK), Jaroslav Kyša (SK), Kristína R. Mésároš (SK), Libor Novotný (CZ), Patrícia Koyšová (SK), Rubendrawer (ES), Monika Pavlechová (SK), Matěj Smetana (SK/CZ), Nina Šošková (SK), Martin Špirec (SK).

Dokumentácia všetkých diel je na webstránke projektu.

Online mapa vyznačuje tie diela z minulých ročníkov, ktoré sú ešte stále (ne)viditeľné a ktoré sú už minulosťou.

Tlačenú mapu nájdete v sezóne v niektorých kaviarňach a ubytovacích zariadeniach.