Kultúrne centrum

Budova súčasného Kultúrneho centra vznikla na pozostatkoch starej jezuitskej rezidencie. Jej mohutný a reprezentačný vzhľad ju zaradil medzi najpútavejšie budovy v centre Banskej Štiavnice, čo podčiarkli aj nástenné slnečné hodiny z r. 1756. V budove sídli redakcia Štiavnických novín i oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie, ktoré zabezpečuje aj programovanie a správu kina Akademik.

Do polovice 20. storočia budova Kultúrneho centra slúžila potrebám katolíckej cirkvi. Jej význam pre kultúrny život meste kulminoval najmä v období medzi dvomi svetovými vojnami, kedy ako Katolícky spolok slúžila okrem divadelných predstavení aj ako hlavná mestská kinosála. Po znárodnení bola budova naďalej využívaná pre kultúru a spoločenské podujatia (sídlilo v nej Osvetové, neskôr Kultúrne a spoločenské stredisko), poškodená bola veľkým požiarom v 50-tych rokoch. V rámci reštitúcií bola budova v havarijnom stave vrátená katolíckej cirkvi, ktorá ju s výraznou podporou štátu zrekonštruovala a využívala pre potreby školstva. V roku 2009 získalo budovu mesto Banská Štiavnica s cieľom vrátiť jej využívanie pre potreby kultúry a spoločenských podujatí. Budova má dobrú lokalizáciu – nachádza sa v úplnom centre mesta, v blízkosti do 5 min. chôdze sa nachádzajú viaceré ubytovacie a reštauračné zariadenia. Priamo oproti budove Kultúrneho centra sa nachádza expozícia Slovenského banského múzea. Budova v súčasnosti slúži ako miesto kultúrnych a spoločenských podujatí, ale  využíva sa aj ako administratívny priestor, sídlia v ňom oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie mesta a oblastná organizácia cestovného ruchu Región Štiavnica.

Oficiálna stránka: www.kultura.banskastiavnica.sk

 


View Larger Map