Knihy o Štiavnici

Banská Štiavnica je nielen mesto s významnou históriou ale je aj nesmierne fotogenickým mestom.

Renomovaní fotografi Vladimír Barta a Vladimír Bárta ponúkajú neopakovateľné pohľady na Banskú Štiavnicu vo viacerých knihách. „Čarovné mesto” v brilantných farebných fotografiách ukazuje to najkrajšie čím sa mesto môže popýšiť. „Banská Štiavnica – perla slovenských miest” vyniká moderným prevedením, v ktorom sa vhodne kombinujú fotografie s textami o najkrajších prírodných a kultúrnych pamiatkach Banskej Štiavnice. V oceňovanej knihe „Tajomstvá štiavnických domov” Andrey Nižňanskej a Ivety Chovanovej čitateľ nájde portéty piatich starých štiavnických domov v ktorých zastal čas. Sú portrétmi doby aj ich obyvateľov, hoci na obrázkoch nefigurujú. Tie nepodliehajú módnosti ba ani nepôsobia vyzývavo. No vo svojich omietkach i náteroch ukrývajú svoje tajomstvá i tajomstvá mesta. „Banská Štiavnica – Sprievodca mestom a okolím” je momentálne jediným dostupným sprievodcom Banskou Štiavnicou. Súčasťou sú farebné fotografie, perokresby, mapy mesta a okolia a mapa tajchov.

ZOZNAM DOSTUPNÝCH PUBLIKÁCIÍ
Augustín Milan: Posledný súd štiavnického baníka = The Last Judgment of the Štiavnica Miner
Banská Štiavnica a okolie: Sprievodca po pamiatkach
Banská Štiavnica: Zost. Vincent Grega, Jozef Vozár
Banskoštiavnický Salamander : Banská Štiavnica Salamander / Kol.
Bárta Vladimír a kol.: Banská Štiavnica : Stručný sprievodca
Bárta Vladimír a kolektív: Neobyčajné životy v Banskej Štiavnici – Banská Štiavnica Čarovné mesto
Bárta Vladimír, Novák Ján : Banská Štiavnica [ASP] : Stručný vlastivedný sprievodca
Bárta Vladimír: Banská Štiavnica
Bárta Vladimír: Banská Štiavnica
Bárta Vladimír: Banská Štiavnica z lietadla
Bárta Vladimír: Banská Štiavnica. Sprievodca mestom a okolím
Bujnová Eleonóra: Banská Štiavnica 7×7
Dielo národného umelca Jozefa Kollára. – B. v. – Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 1982.
Herčko Ivan: Banská Štiavnica na listine svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO
Herčko Ivan: Banská Štiavnica na starých pohľadniciach
Hykisch Anton: Moja Štiavnica
Chovanová Iveta, Nižňanská Andrea: Štiavnické interiéry. Obrázky zo starého sveta
Jozef Horák a Banská Štiavnica / Ferienčík, Mikuláš Štefan
Labuda Jozef: Banská Štiavnica: Slovenské banské múzeum
Lichner Marián a kol.: Banská Štiavnica – Svedectvo času
Lichner Marián a kol.: Banská Štiavnica – svetové kultúrne dedičstvo
Lichner Marián: Banská Štiavnica 1978-1988
Niemeyer Michael,Chovanová Iveta: Banská Štiavnica
Niemeyer Michael: Banská Štiavnica
Nižňanská Andrea, Chovanová Iveta: Tajomstvá štiavnických domov
Nižnanská Andrea, Iveta Chovanová: Banská Štiavnica a jej skrytá krása
Nižňanská Andrea,Chovanová Iveta: Banská Štiavnica – Ako sme tu žili
Novák Ján: Banská Štiavnica : Perla miest
Plicková, Ester: Banská Štiavnica: Pamiatky mesta a okolia
Štvrté Trienále drobnej plastiky a kresby / Bachratý, Bohumír. – B. v. – Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum
Tóthová Štefánia: Banská Štiavnica [AMG] : World cultural heritage
Vošková Katarína: Anatómia historického domu: Hodnoty historickej architektúry a urbanizmu Banskej Štiavnice.