Galéria Jozefa Kollára

Galéria Jozefa Kollára ponúka stálu expozíciu výtvarných diel od 13. do 20. storočia z oblasti Banskej Štiavnice, ktorú dopĺňajú sezónne výstavy. Vystavené diela kvalitou presahujú regionálny rámec. Galéria sídli na nám. sv. Trojice.

Expozície galérie sú zamerané na banícke umenie na Slovensku, sociálnu a krajinársku tematiku Banskej Štiavnice s dôrazom na dielo Edmunda Gwerka a Jozefa Kollára. Umeleckohistorický fond reprezentuje 4600 exponátov od stredoveku po koniec 20. storočia. Pamiatky nachádzajúce sa v galérii sú považované nielen za najcennejšie zbierky Banskej Štiavnice, ale aj za klenoty stredoeurópskeho umenia. Medzi ne patria neskorogotické drevené plastiky sv. Barbory a sv. Kataríny, ktoré ilustrujú význam a prosperitu Banskej Štiavnice okolo roku 1500. Ich autorstvo je pripisované fenomenálnemu Majstrovi M.S., ktorého identita doposiaľ nie je celkom objasnená.

Okrem stálej expozície „Poklady starého umenia“, sa v galérii realizuje okolo 5 výstav ročne. Zameriavajú sa pritom zväčša na jubileá umelcov, banícku tematiku a staré i súčasné umenie.

Múzeum organizuje aj mimoriadne akcie, počas ktorých je pre verejnosť zatvorené. Ich konanie a obsadenosť expozície si overíte na  www.muzeumbs.sk.


Otváracie hodiny a cenník: www.muzeumbs.sk


Kontakty

Telefón+421 45 691 34 31
Webwww.muzeumbs.sk
E-Mail [email protected][email protected]

 

 

 


View Larger Map