Expozícia na Kalvárii a Kalvária v azyle

Banskoštiavnická kalvária je jedinečný komplex sakrálnych stavieb v barokovom slohu. Pozostávajúci z troch kostolov, devätnástich kaplniek a súsošia Panny Márie. Stojí na kopci vulkanického pôvodu nazývanom „Scharfenberg“ (Ostrý vrch). Aj vďaka svojmu umiestneniu na kopci uprostred štiavnického vulkánu je dominantou Banskej Štiavnice a radí sa medzi najkrajšie barokové stavby v strednej Európe.

Počas výletu na toto magické miesto si nenechajte ujsť ani návštevu Expozície na Kalvárii v priestoroch Dolného kostola. Na tejto malej výstave sa prostredníctvom niekoľkých billboardov a krátkeho výkladu dozviete množstvo zaujímavých informácií o histórii a súčasnosti Kalvárie. Nákupom drobného suveníru alebo darom môžete podporiť rekonštrukciu Kalvárie. Do expozície sa vchádza cez kaplnku č. 4 (pravá veža Dolného kostola). Infopanely, TV produkcia a predaj suvenírov je vo vedľajšej miestnosti v priestoroch sakristie. Vstup na expozíciu je zdarma.

Odporúčame taktiež navštíviť expozíciu Kalvária v azyle, ktorá je umiestnená v jednej z najväčších miestností Starého zámku. Vystavené sú tam všetky zachránené originály z výzdoby Kalvárie, ktoré predstavujú 17 vzácnych drevených reliéfov z kaplniek a plastík ukrižovaného Ježiša Krista a dvoch lotrov, 3 sochy z objektu žalára a 3 sochy plačúcich žien z Božieho hrobu. Každý z vystavených exponátov je zároveň doplnený malou mapkou s označením kaplnky, v ktorej bol exponát pôvodne umiestnený.